Přeskočit na obsah
MENU

Tipy na výlet

Hrátky nejen se zvířátky

Hrátky nejen se zvířátky

Vydejte se z Tojic přes Vrčeň a Klášter do Nepomuka. Cestou na Vás čeká nejen tojická minizoo se slavnými nutriemi, ale třeba i návštěva hrnčířské dílny ... a samozřejmě majestátní ruiny cisterciáckého kláštera. Vhodné pro pěší i cyklisty.

Nepomukem volným krokem

Nepomukem volným krokem

Procházka nejen po nepomuckých památkách a muzeích. Naučná stezka Pod Zelenou Horou nás zavede až do Kláštera s pozůstatky středověké slávy pomuckého opatství.

Po stopách historie a kouzel přírody

Po stopách historie a kouzel přírody

Naši procházku po Spáleném Poříčí začneme hned u názvu města, který přímo symbolizuje historii a osud tohoto malebného podbrdského městečka. Původní název, odvozený z popisu polohy sídla při řece a podle řeky, doplnil po roce 1620 přídomek „spálené“, neboť právě tehdy bylo město z velké části...

Výšlap ze Březí

Výšlap ze Březí

Náš výšlap ze Březí začínáme v krásné romantické krajině u farmy Olšovka, v místě mezi pastvinami, které samo o sobě připomíná zemský ráj a nikoho by ani ve snu nenapadlo, že zde v minulosti bydlel zavrženíhodný kat. Kdy a kým byla ves Březí založena, není doloženo. Prostor dnešní obce byl...

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní chrám na místě rodného domu nejslavnějšího českého světce.  Podle legendy stával na jeho místě světcův rodný dům. Již ve 40. letech  17. století zde páni ze Šternberka nechali vystavět kostel sv. Jana Křtitele, který v roce 1734 ustoupil baroknímu chrámu slavného stavitele K. I....

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz