Přeskočit na obsah
MENU

Nepomuckou vrchovinou za starými kostely

Cyklovýlet z Nepomuka do Plánice a zpět.

Z Nepomuka se můžete vydat na výlet na kole a poznat tak krásy okolní krajiny a vesnický koloryt kraje na pomezí Plzeňska a Klatovska. Středně nároční trasa je dlouhá 41 km a vede z Nepomuka na jih líbeznou Nepomuckou vrchovinou, velká část trasy prochází přes přírodní park Kákov-Plánický hřeben. Mimo malebných vesnic a nedotčené přírody potkáte cestou hned několik významných církevních památek, například prastarou rotundu sv. Jana Křtitele nebo barokní poutní kostel Narození Panny Marie postavený podle návrhu K. I. Dientzenhofera.

Popis trasy:

Nepomuk - po silnici kolem vrchu Šibenice na Kozlovice - Kramolín – z Kramolína podél Myslívského potoka na Myslív – Myslív (pův. románský kostel Nanebevzetí Panny Marie) – Nehodív - Štipoklasy – Račín – Zborovy (rotunda sv. Jana Křtitele - mimo Staré Plzně jediná rotunda v jihozápadních Čechách) – Nicov (barokní poutní kostel Narození Panny Marie podle návrhu K. I. Dientzenhofera  postavený v letech 1717-1726) – Plánice (barokní kostel sv. Blažeje od K. I. Dientzenhofera, rodný domek vynálezce Františka Křižíka, zámek, morový sloup) - Lovčice (barokní zámeček) – z Lovčic směrem na pohoří Pohoří (0,5 km za Lovčicemi odbočit vlevo do lesa) na Velký kámen (přírodní památka) – Neurazy (socha sv. Jana Nepomuckého z 19. století, renesanční dřevěná zvonice, secesní kostel sv. Martina s oltářem ve stylu barokní gotiky pocházejícím z kostela na Zelené hoře) - Soběsuky (vyhlášená restaurace Angusfarm) – Nepomuk

Předpokládaná časová náročnost: 3 hodiny jízdy, celodenní výlet

https://mapy.cz/s/2qWTX

Zajímavosti na cestě:

Nepomuk: barokní chrám sv. Jana Nepomuckého podle plánů K. I. Dientzenhofera / Svatojánské muzeum s možností prohlídky gotického kostela sv. Jakuba / Městské muzeum a galerie s expozicemi Zelená Hora a Černí baroni, Liberátor B-24 J, Cisterciácký klášter, Loutky z pohádek, aj. / Rodný dům malíře Augustina Němejce / Expozice veteránů a galerie na Zelenohorské poště / zámek Zelená Hora / naučná stezka Pod Zelenou horou / Městská naučná stezka / secesní Hotel U Zeleného stromu / dětská a sportovní hřiště / bazény aj.

Myslív: románsko-gotický kostel Nanewbevzetí Panny Marie / barokní fara / Stehlíkova naučná stezka

Zborovy: románský kostel sv. Jana Křtitele - mimo Staré Plzně jediná rotunda v celých jihozápadních Čechách, dochována v barokní úpravě

Nicov: barokní poutní kostel Narození Panny Marie podle návrhu K. I. Dientzenhofera  postavený v letech 1717-1726, milostná socha Panny Marie Nicovské (z 15. stol.)

Plánice: Muzeum – rodný dům slavného elektrotechnika a vynálezce Františka Křižíka / mariánský sloup zakončený korintskou hlavicí se sousoším Nejsvětější trojice z počátku 18. století / zámek (veřejnosti nepřístupný) / kostel sv. Blažeje - původně gotický, později barokizovaný, postavený podle návrhů K. I. Dientzenhofera / dvě sochy sv. Jana Nepomuckého

Velký kámen: přírodní památka s členitým skalním útvarem nacházejícím se v přirozených bučinách je součástí přírodního parku Plánický hřeben, k místu se váže hned několik pověstí

Neurazy: renesanční dřevěná zvonice / secesní kostel sv. Martina s oltářem ve stylu barokní gotiky pocházejícím z kostela na Zelené hoře / socha sv. Jana Nepomuckého z 19. století / letní kino

Soběsuky: pozůstatky cisterciáckého hospodářského dvora (grangie), později vrchnostenský dvůr Zelené Hory / vyhlášená restaurace Angusfarm specializující se na steaky z masa z vlastního ekologického chovu

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz