MENU

Tipy na výlet

Na zámek Zelená Hora v roce 2018

Ať se blížíte k Nepomuku z jakéhokoliv směru, vždycky se vám někde na obzoru vynoří nepřehlédnutelná dominanta zdejší krajiny – Zelená hora. Raně barokní zámek se proměňuje v denním světle, pohrává si s náladami ročních období a vytváří tak nezapomenutelné scenérie.   

Za technickými památkami

Nepomucko nikdy nebylo průmyslovým regionem, přesto zde najdeme nejen malebné chaloupky a selské dvory, ale i více či méně zachovalé historické výrobní areály. Jedná se většinou o industriální památky z dob před průmyslovou revolucí, jaké konečně nalezáme na nejednom větším panství. Pivovary,...

3000 let historie Nepomucka

Pěší výlet z Nepomuka přes zříceninu hradu Potštejna a kolem zámku Žinkovy do Vojovic a odtud přes Novou Ves a Soběsuky zpět. Cestou je dále k vidění romantický "Templ", pravěké hradiště i přírodní památky - rybníky s chráněným ptactvem i draha plná vzácných květin ...

V ráji přírody i historie

Vyražte s námi ze Srb po zelené značce přes přírodní park Buková hora s původním pralesem. Vystoupáme i na skalní hřeben zvaný Kámen. Navštívíme také hájovnu Dubeč, vedle níž stojí památník „Nakloněný obelisk“ od V. Fialy.  Cestou k Nepomuku nás čekají krásné výhledy na Klášter a Zelenou Horu.

Co pěkného lze vidět v okolí Milče, ale nejen tam

Pojďte se projít malebnou krajinou v okolí Milče, podíváme se například k  staleté památné lípě, pamatující ještě dobu Rudolfa II., nebo na překrásné výhledy do širého kraje směrem k Nekvasovům, ale i k Nepomuku anebo ke Kasejovicím či Lnářům...

Hrátky nejen se zvířátky

Vydejte se z Tojic přes Vrčeň a Klášter do Nepomuka. Cestou na Vás čeká nejen tojická minizoo se slavnými nutriemi, ale třeba i návštěva hrnčířské dílny ... a samozřejmě majestátní ruiny cisterciáckého kláštera. Vhodné pro pěší i cyklisty.

Nepomukem volným krokem

Procházka nejen po nepomuckých památkách a muzeích. Naučná stezka Pod Zelenou Horou nás zavede až do Kláštera s pozůstatky středověké slávy pomuckého opatství.

Po stopách historie a kouzel přírody

Naši procházku po Spáleném Poříčí začneme hned u názvu města, který přímo symbolizuje historii a osud tohoto malebného podbrdského městečka. Původní název, odvozený z popisu polohy sídla při řece a podle řeky, doplnil po roce 1620 přídomek „spálené“, neboť právě tehdy bylo město z velké části...

Výšlap ze Březí

Náš výšlap ze Březí začínáme v krásné romantické krajině u farmy Olšovka, v místě mezi pastvinami, které samo o sobě připomíná zemský ráj a nikoho by ani ve snu nenapadlo, že zde v minulosti bydlel zavrženíhodný kat. Kdy a kým byla ves Březí založena, není doloženo. Prostor dnešní obce byl...

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní chrám na místě rodného domu nejslavnějšího českého světce.  Podle legendy stával na jeho místě světcův rodný dům. Již ve 40. letech  17. století zde páni ze Šternberka nechali vystavět kostel sv. Jana Křtitele, který v roce 1734 ustoupil baroknímu chrámu slavného stavitele K. I....

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.