Přeskočit na obsah
MENU

V ráji přírody i historie

Vyražte s námi ze Srb po zelené značce přes přírodní park Buková hora s původním pralesem. Vystoupáme i na skalní hřeben zvaný Kámen. Navštívíme také hájovnu Dubeč, vedle níž stojí památník „Nakloněný obelisk“ od V. Fialy.  Cestou k Nepomuku nás čekají krásné výhledy na Klášter a Zelenou Horu.


Své putování začneme v obci Srby, odkud se vydáme po zelené značce směrem do přírodní rezervace Buková hora – Chejlava (vrchol jihu Plzeňska) /651 m/ s původní vegetací bukových stromů, kterými byl spolu s jedlemi kdysi obklopen celý kraj. Rozkládá se na ploše 25,9 ha a roste v něm bohatá hájní květena, např. liliezlatohlávek, mařinka vonná a lýkovec jedovatý.

Z rozcestníku Buková hora se vrátíme zpět na křižovatku Chejlava-rozcestí a vydáme se tentokrát po modré turistické značce, po které dorazíme až na rozeklaný hřeben buližníkových skal zvaný Kámen (sídliště chamské kultury z pozdní doby kamenné, později sídlo prvních Slovanů). Zhruba o tři kilometry dále je bývalá hájovna Dubeč. Ve vzdušném souboji nad Nepomuckem byl dne 22. února 1944 z prolétávajícího svazu amerických letounů sestřelen jeden z nasazených bombardérů Liberator B-24J, jehož trosky dopadly právě k této hájence. Havárii letounu jako jediný přežil střelec seržant Raymond A. Noury. V místě pádu letounu byla dne 8. 5. 1992 slavnostně odhalena pamětní deska posádce. Každý rok v den výročí tragédie se koná pietní akt a kladení věnců za účasti zástupců města Nepomuku, obce Prádlo, Armády ČR, státních činitelů a zástupců americké ambasády. V květnu 2009 zde byl odhalen památník „Nakloněný obelisk“ od Václava Fialy. Trosky letounu jsou vystaveny ve stálé expozici v nepomuckém muzeu.

Na další cestě se nám naskytne úchvatný výhled na zámek Zelená Hora s obcí Klášter. Přes tuto obec, dříve honosný cisterciácký klášter vypálený husity, o kterém máte možnost se více dozvědět nejen v obci samotné, ale rovněž i v nepomuckém muzeu, kde je dokonce vystaven jeho malý model, se vydáme za obecním rybníkem po cestě směrem na Nepomuk a záhy dojdeme na barokní Červený most. U něj se prý v dávných dobách strhla krvavá bitva, až potok protékající pod ním, zbarvil se krví poražených do ruda. Odtud i jméno mostu.

Přejdeme přes most a vydáme se po červené značce směrem na obec Prádlo, která je odsud zhruba 4 kilometry. Po cestě budeme procházet přes vrchol Na Skalici (sídliště z doby kamenné) s romantickou poustevnou připomínající malou hradní věž a stojící na okraji 8 metrů vysoké skalní stěny. Byla vyzdvižena patrně v 18. století pro kratochvíle šlechty. Samotná ves vznikla již koncem 12. století pro rýžování zlata, které dalo obci i jméno.

V obci je zajímavý kostel Povýšení sv. Kříže původně ze 13. století, současná podoba je z roku 1882. Z Prádla se můžeme vydat po silnici až do Nepomuku (6 km), kde navštívíme nepomucké muzeum.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz