Přeskočit na obsah
MENU

3000 let historie Nepomucka

Pěší výlet z Nepomuka přes zříceninu hradu Potštejna a kolem zámku Žinkovy do Vojovic a odtud přes Novou Ves a Soběsuky zpět.

Cestou je dále k vidění romantický "Templ", pravěké hradiště i přírodní památky - rybníky s chráněným ptactvem i draha plná vzácných květin ...

 

Putování začíná v horní části nepomuckého náměstí - u Hotelu U Zeleného stromu. Nepravidelný půdorys ulic je nejlepším příkladem toho, že město vzniklo na křižovatce starých zemských stezek, které vedly zdejším krajem již od X. století. Po té Vitorazské putoval údajně i svatý Vojtěch, jehož šlépěje je vtisknuta do kamene kapličky na konci Zelenodolské ulice. Jedna ze svatovojtěšských legend se vztahuje ostatně i k vrcholu Nepomucku nejbližšímu, na který, původně za velkého sucha holému, přivolal Vojtěch blahodárný déšť. Když se pak holý vrch jako první v celém kraji zazelenal, byl od té doby nazýván Zelenou horou.

Po modré turistické značce se z Nepomuku dostaneme až k blízkosti Vražedného rybníka, kterému snad bývala svěřena funkce vodní honby a zanedlouho poté staneme u bývalé obory na Silově, kde se nachází rozsáhlá semenná plantáž modřínů. Kdysi platilo, že „i kdybychom prošli celou naši vlast křížem krážem, těžko bychom našli romantičtější zákoutí než ono silovské.“ Zda je tomu tak i dnes, se můžete přesvědčit sami na vlastní oči. Na bývalý statek upozorňují již jen vzrostlé stromy a osamělá boží muka. Pokračujeme na Františkov - rozcestí, kde se napojíme na žlutou trasu.

V nedávné době opravený Gloriet na vrchu Františkově u Žinkov, lidově nazývaný „Templem“, je napodobeninou antického chrámu. Vystavěn zde byl v první polovině 19. století jako místo pikniků a loveckých zastavení majitelů žinkovského panství. Pod tímto Glorietem je skupinka obrovských, různě poskládaných žulových balvanů. Pověst praví, že takovéto kamenné dílo nemohlo vzniknout přírodou ani lidskou rukou, že muselo být způsobeno vyšší mocí, že je zde snad i brána do pekel. Hrad Potštejn (Půtův kámen) byl v polovině 13. století vyzdvižen nákladem Půty ze Žinkov, příslušníkem rodu Drslaviců. Zanikl snad ještě před počátkem husitských válek. Dodnes jsou zde zachovány jen základy obvodových zdí s příkopy a valy.

Po žluté turistické značce sestoupíme až k zámku Žinkovy. Raně barokní objekt vznikl v druhé polovině 17. století v místech původní tvrze. V roce 1897 byl přestavěn do pseudorenesanční podoby a dnešní podobu získal v roce 1916, kdy Žinkovy vlastnil podnikatel Karel Škoda, syn zakladatele plzeňské Škodovky Emila Škody. Po roce 1948 sloužil zámek jako odborářská zotavovna. V současné době se rekonstruuje a je nepřístupný, ale i exteriéry stojí za to! Posuďte sami, zda je zámek opravdu jako stvořený co sídlo Šípkové Růženky. Ve zdejším městysi se setkáme například i s několika vzácnými sochami od Lazara Widemanna.

Pokračujeme po zelené turistické značce směrem na Vojovice, vlevo nad zámkem vidíme zalesněný vrch, kdysi Obrovo hradiště. To bylo vybudováno v pozdní době bronzové lidem kultury popelnicových polí – nynické skupiny. Mezi nálezy z této lokality patří zlomky keramiky z pozdní doby bronzové a z doby hradištní. Zajímavým artefaktem je depot bronzových předmětů z pozdní doby bronzové, který je vystaven přímo v Žinkovech u Úřadu městyse v tamním minimuzeu - vlastivědné sbírce.

Přírodní památka Vojovická draha zahrnuje mokré louky a fragment nevápnitého slatiniště s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Oproti tomu Plátěná hora představuje místo, kde se v letech 1419 a 1424 nacházely husitské tábory a odkud Husité v čele s Janem Žižkou podnikli ražení, při kterém dobyli a vypálili nedaleký cisterciácký klášter (r. 1420, dnešní obec Klášter). Za pozornost jistě stojí i nedaleké mohylové pohřebiště.

Přes Novou Ves a Soběsuky se vrátíme až do města Nepomuku. Celá trasa je příjemnou procházkou dlouhou zhruba 15 km. Nicméně projdeme při ní 3000 let historie této země, počínaje dobou bronzovou a konče současností.

Kontakty:
Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126
335 01 Nepomuk

Tel.: +420 371 591 167
E-mail: infocentrum@nepomuk.cz

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz