Přeskočit na obsah
MENU

Po stopách historie a kouzel přírody

Naši procházku po Spáleném Poříčí začneme hned u názvu města, který přímo symbolizuje historii a osud tohoto malebného podbrdského městečka. Původní název, odvozený z popisu polohy sídla při řece a podle řeky, doplnil po roce 1620 přídomek „spálené“, neboť právě tehdy bylo město z velké části vypáleno císařskou armádou generála Bukvoje. Netradiční název, ve kterém se mísí dva nesourodé přírodní živly - oheň a voda, je jen jednou z mnohých zajímavostí Spáleného Poříčí, které se pyšní např. titulem „Historické město roku 2003“.

I přes hořký osud v historii je v centru městečka dodnes zachována původní dispozice a na náměstí jsou tak soustředěny všechny atributy historického města: kostel, renesanční zámek, secesní radnice, škola, barokní děkanství, hotel či lékárna. To vše doplňuje několik barokních soch tradičních světců. Zato areál bývalého zemědělského družstva naproti zámku se v posledních letech mění k nepoznání. Bývalé kanceláře a seník přestavělo město před lety na hotel, z konírny se stal společenský sál s restaurací a pivovarské sklepy se vrátily do původní podoby. V roce 2010 byl rekonstruován obrovský špejchar a přeměněn na galerii Jiřího Wintera Neprakty a expozici „Procházka po Brdech“ s řemesly a životem v minulosti včetně opravdového milíře. Ještě dnes, když se uvnitř sýpky zhluboka nadechnete, cítíte vůni zlatavých obilných klasů s příměsí čerstvě usušeného sena.

Oproti tomu zámek z počátku 17. století, opatřený později novogotickou věží, v sobě skrývá koncertní sál s původním kazetovým stropem či sbírku „Řemesla a život na vesnici na počátku minulého století“. Kolem objektu je dále situován menší geopark a také klapající mlýnské kolo. Odtud se můžete vydat po naučné stezce Hvížďalka vstříc do náruče podbrdské krajiny, opředené řadou legend a pověstí. Jedna z nich praví, že pod hrází rybníka, po kterém nese jméno celá tato stezka, je pod vysokým vodopádem prohlubeň hluboká jako celá věž těnovického kostela. Budete-li mít štěstí, můžete tam kromě ledňáčka objevit dnes už v Čechách ojedinělého raka kamenáče. Jedním z dalších zastavení je i místo, které dnes symbolizuje už jen chodba vytesaná ve skále, vedoucí údajně až pod tajemný „Šroubkův hrad“, kdysi opevněné sídlo tamního rytíře.   

Ve Spáleném Poříčí také úspěšně řadu let funguje Záchranná stanice živočichů, kterou máte možnost po dohodě navštívit a podívat se, jak se zde starají o divoké savce či ptactvo od přijetí až po vypuštění zpět do volné přírody. Každý z Vás může přitom pomoci a vzít s sebou například kočičí konzervy pro ježky, piškoty či tvrdý chléb pro labutě, či obilné směsi pro drobné ptactvo. Symbolem města jsou už řadu let také čápi, kteří zde pravidelně hnízdí na bývalém pivovarském komínu. Sochy či reliéfy s podobiznou zvířat pak najdete ve městě na mnoha dalších místech, zkuste se například zajít podívat na tzv. Trykarův dům čp. 47 na náměstí, na kterém jsou kromě sokola i srnky, či naproti přes ulici na pomník mistra Jana Husa, vedle kterého stojí hrdý český lev, který právě přemohl „na lopatky“ rakouskou orlici. Romantických míst a zákoutí se zvláštním odkazem na bohatou českou historii a kouzla přírody je ve městě a blízkém okolí opravdu celá řada.

Kontakty:
Informační centrum Spálené Poříčí
Nám. Svobody 138, 335 61
tel.: +420605368410
www.spaleneporici.cz

Fotogalerie

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz