Přeskočit na obsah
MENU

Křížová cesta na Lipový vrch - Nepomuk

Křížová cesta ve 14 zastaveních přibližuje poslední Ježíšovu cestu z Pilátova domu na vrch Golgota, kde byl Ježíš Kristus ukřižován. Zobrazuje příběh lásky a nenávisti, naděje v beznaději. Obsahuje osobní příběh každého z nás: potkáme na ní nespravedlnost, ponížení, pády a utrpení stejně jako lásku, pomoc a statečnost. Události křížové cesty se váží k Velkému pátku. Na konci cesty tušíme patnácté zastavení: po každém Velkém pátku přicházejí Velikonoce a cesta končí v bráně Života.

Nepomucká křížová cesta, přibližně 800 m dlouhá, vedoucí od zdejšího hřbitova k bývalému popravčímu místu na Lipovém vrchu, místně označovaném Lipák nebo také Šibenice, byla vytvořena v roce 2021. Jednotlivé výjevy všech čtrnácti zastavení jsou vyobrazeny na třech ocelových plátech paprskovitě směřujících k nebi, symbolizujících trojjediného Boha. Autorem díla je umělecký kovář Lukáš Marek, na realizaci se s ním podíleli šikovní a pracovití kováři z uměleckého kovářství Kovaný svět (www.kovanysvet.cz).

Myšlenka vybudování křížové cesty v Nepomuku vznikla během velikonočního období v roce 2020, v době plošně zavedených omezení běžného způsobu života z důvodu celosvětově šířící se pandemie COVID-19. V té době bylo možné najít nejbližší venkovní křížovou cestu 25 km od Nepomuka u Kydlin na Klatovsku. I proto došlo k rozhodnutí, které se díky Bohu do roka podařilo úspěšně realizovat.

Křížová cesta byla financována ze soukromých zdrojů, sbírkou ze získaných prostředků od vícero štědrých dárců, na památku dvou významných mecenášů nepomucké farnosti, kteří již bohužel nestihli uskutečnit své dobročinné záměry v pozemském životě: Ing. Petra Jenčíka z Prádla (†2019) a pana Karla Antona z Čepince (†2020). Vybudování a úpravy křížové cesty podpořily i město Nepomuk a Římskokatolická farnost Nepomuk, na jejichž pozemcích jsou všechna zastavení umístěna. Díky všem jmenovaným i nejmenovaným mohla být myšlenka vzniku křížové cesty dovedena do její současné originální podoby.

Veřejné dokumenty

Křížová cesta Nepomuk (pdf, 1016,88 kB)

Fotogalerie

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz