Přeskočit na obsah
MENU

Základní informace a seznam členů Mikroregionu Nepomucko

Sdružení obcí Mikroregion Nepomucko vzniklo koncem roku 1998 na území cca 1/3 okresu Plzeň-jih, a má v současnosti 27 členských obcí, čítajících zhruba 13 000 obyvatel. Pokrývá území Nepomucka, Žinkovska a Spálenopoříčska.

Činnost sdružení

Činnost sdružení je směrována ke zkvalitnění infrastruktury, dobře fungujícímu rozvojovému centru mikroregionu, vzdělávání , občanské vybavenosti obcí, rozvoje cestovního ruchu či záchraně kulturního dědictví. V oblasti cestovního ruchu spolupracujeme se sousedními mikroregiony, rozvíjíme i spolupráce s magistrátem města Plzně a Plzeňským krajem, MAS sv. Jana z Nepomuku či dalšími subjekty i jednotlivci. 

IČO: 68783922

ID datové schránky: 6gxxjar

Číslo účtu: 2397040287/0100

Kontaktní adresa:

Mikroregion Nepomucko
Pavel Motejzík, předseda
Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
tel..: +420 371 595 939, mob. 604 442 409

e-mail: mnepomucko@seznam.cz

Lukáš Mácha - specialista pro rozvoj mikroregionu

tel. 371 595 939

e-mail: mnepomucko@seznam.cz

 

Kancelář:

Kancelář: Rodný dům Aug. Němejce, Nám. Aug. Němejce 129, Nepomuk

Předseda: Pavel Motejzík

Místopředseda: Tomáš Chouň

Výkonná rada: Pavel Motejzík, Tomáš Chouň, Václav Houlík, František Konvář, Jindřich Jindřich

Revizní komise: Anna Sivčáková, Jiří Švec, Lukáš Brož

 

Účetní

Milena Hanzlíková, email: hanzlikovi35@seznam.cz

STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

Seznam členských obcí

Celkem obcí s obecními úřady: 27


01. 
Čížkov
- Čečovice
- Chynín
- Liškov
- Měrčín
- Přešín
-Zahrádka
- Železný Újezd

02. 
Čmelíny-Víska 

03. 
Chlumy

04. 
Klášter

05
Kozlovice

06. 
Kramolín

 

07
Louňová

08. 
Měcholupy u Blovic

09. Mileč
-Bezděkovec
- Maňovice
- Záhoří
- Želvice 

10. 
Milínov

11. 
Mladý Smolivec
- Budislavice
- Dožice
- Radošice
- Starý Smolivec

12. 
Mohelnice

13. 
Nekvasovy

14. 
Nepomuk
- Dvorec 


15.
 Neurazy
- Klikařov
- Nová Ves u Nep.
- Partoltice
- Radochovy
- Soběsuky
- Vojovice 

16. Nové Mitrovice
- Nechánice
- Mítov
- Planiny

17. Oselce
- Kotouň
- Nová Ves  

18. Polánka u Nepomuka

19. 
Prádlo
-Novotníky

20. 
Sedliště
 


21.
 Spálené Poříčí
- Číčov
- Hořehledy
- Hořice
- Lipnice
- Lučiště
- Struhaře
- Těnovice
- Vlkov
- Záluží

22. 
Srby

23. 
Tojice
 

24. 
Třebčice

25. 
Vrčeň
  

26. Žinkovy
- Březí
- Čepinec
- Kokořov 

27. 
Životice 

 

Centra společných služeb obcí

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), je novou aktivitou Svazu měst a obcí. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, cílem je zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Provoz je zajištěn do poloviny roku 2020 a nositelem aktivit na Nepomucku a Spálenopoříčsku je Mikroregion Nepomucko.

Centrum poskytuje odbornou podporu a poradenství obcím i občanům při výkonu veřejné správy, dále informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím; meziobecní spolupráce – formy, výhody (nevýhody), způsob fungování DSO, informuje obce o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy s dopadem na obce, připravuje, řídí a realizuje projekty meziobecní spolupráce či projekty obcí. Dále se centrum podílí zejména na činnostech směřujících k propagaci činnosti CSS a DSO či vyhledávání příležitostí pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu finančních prostředků (např. společné nákupy energií, telekomunikačních služeb apod.). V neposlední řadě centrum připravuje vzorové dokumenty pro obce (smlouvy, postupy, termíny, povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod.).

+ články uveřejněné v Nepomuckých novinách
 
Strategie - Dokumenty