Přeskočit na obsah
MENU

Čestní občané Nepomuku

Čestní občané města Nepomuk

„Čestné měšťanství neb občanství… udělují obce osobám, jež obzvláště poctíti chtějí, bez všelikých závazků, co právo čestné,“ uvádí Riegrův Slovník naučný (1860)

Institut čestného občanství byl zakotven v legislativě, podmínkou bylo, aby dotyčný měl rakouské občanství a udělení občanství bylo schváleno dvoutřetinovou většinou všech členů výboru. Čestní občané měli v dané obci volební právo. Dnes lze v ČR udělit čestné občanství fyzickým osobám, které se zasloužily o místní rozvoj, na základě § 36 (1) zákona č. 128/2000 o obcích. O udělení nebo odnětí čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo v samostatné působnosti, uděluje se za života oceněné osoby a s její smrtí zaniká. Udělení se často vztahuje k významným výročím jmenovaného nebo události, se kterou je spjat. Čestný občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.

Osobnosti, jimž město Nepomuk udělilo čestná občanství:

František Palacký (1798-1876) - historik, politik, spisovatel a především zakladatel moderního českého dějepisectví, přezdívaný také jako Otec národa. Svou milovanou ženu si vzal, navzdory příbuzným, v nedalekém Otíně (okr. Klatovy).

Jindřich Březina  (1884-1970) –  Ředitel kůrů nepomuckých kostelů, učitel hudby, zakladatel spolku Smetana v Nepomuku

Alexandr Berndorf (1889-1968) – Nepomucký rodák, regionální historik a spisovatel – čestným občanem města byl jmenován roku 1932

Dominik Král - magistrátní rada a předseda rodáků a přátel města Nepomuku získal své čestné občanství roku 1932

Václav Klaus (nar. 1941) – druhý prezident České republiky je čestným občanem města od roku 1994, jeho otec pocházel z obce Mileč

generálmajor Alois Šiška (1914-2003) - pilot peruti RAF

generálmajor  Franišek Peřina (1911-2006) – elitní bojový pilot přezdívaný za druhé světové války Generál nebe

seržant Raymond A. Noury (1923-2013), USA - jediný přeživší havárie letounu B24 Liberátor, který byl sestřelen u Dubče r. 1944. Obdržel čestné občanství Nepomuku v roce 2004 u příležitosti pietního aktu 60 let od pádu bombardéru

Čestné občanství může být také odebráno, ale zpravidla zaniká smrtí jmenovaného.

Stalo se tak v případě čtvrtého prezidenta Československé republiky Klementa Gottwalda (1896-1953) – jeho jmenování četným občanem Nepomuku bylo in memoriam po roce 1989 zneplatněno. A stejně tak u jeho nástupce, pátého prezidenta Československa, Antonína Zápotockého (1884-1957) bylo také po roce 1989 zneplatněno.

Čestná měšťanství byla v Nepomuku udělována až od roku 1918. Při prvním jmenování, dne 15. června 1918, je tedy od města Nepomuk získali

Alois Jirásek (1851-1930) - spisovatel

JUDr. Karel Kramář (1860-1937) - první předseda vlády Československa, také předseda Národní rady svobodomyslné (po r. 1918 Národní demokracie), ta měla v Nepomuku silné zastoupení ještě ve 20. letech a měla zde i svého starostu

JUDr. Alois Rašín (1867-1923) - první ministr financí Československa a poslanec za Klatovsko, tedy i za Nepomuk

Václav Klofáč (1899-1938) - novinář a politik, vůdčí osobnost českých národních socialistů