MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
11. 11. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka 27. 11. 2019
11. 11. 2019 10. rozpočtové opatření města Nepomuk na rok 2019 31. 12. 2019
8. 11. 2019 Přístřešek, oplocení s protipožární funkci - Neurazy,Soběsuky 9. 12. 2019
8. 11. 2019 Ubytovací objekt, objekt pro sociální zázemí - Neurazy, Soběsuky 9. 12. 2019
6. 11. 2019 Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucího úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Nepomuk 25. 11. 2019
6. 11. 2019 Záměr města Nepomuk - prodej nově vznikajícího pozemku p.č. 1560/13 v k.ú. Nepomuk 22. 11. 2019
6. 11. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka 22. 11. 2019
6. 11. 2019 DSO Mikroregion Nepomucko - návrh rozpočtu na rok 2020 26. 11. 2019
6. 11. 2019 Mikroregion Nepomucko - rozpočtový výhled - návrh 26. 11. 2019
4. 11. 2019 Prodloužení vodovodu v obci Maňovice - nová obytná zóna 4. 12. 2019
4. 11. 2019 ÚZSVM zveřejnění výběrového řízení na prodej nemovitosti v Přešíně 26. 11. 2019
1. 11. 2019 Výběrové řízení - úředník odboru vedení - referent památkové péče 19. 11. 2019
30. 10. 2019 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Nepomuk 19. 11. 2019
25. 10. 2019 Angusfarm Soběsuky - stavební úpravy a nástavba hospodářského objektu 26. 11. 2019
23. 10. 2019 Trubní studna na pozemku parc.č. 1128 k.ú. Radochovy 25. 11. 2019
23. 10. 2019 Vrtaná studna na pozemku parc.č. 54 k.ú. Radochovy 25. 11. 2019
18. 10. 2019 Dražební vyhláška - 106 EX 4100/08-226 29. 11. 2019
18. 10. 2019 Dražební vyhláška - 067 EX 1984/19-62 29. 11. 2019
18. 10. 2019 Dražební vyhláška - 117 EX 520/18-72 18. 12. 2019
17. 10. 2019 Oznámení zahájení společného řízení - trubní studna k.ú. Životice 18. 11. 2019
16. 10. 2019 Oznámení zahájení společného řízení - vrtaná studna VLA-1 v k.ú. Neurazy 18. 11. 2019
16. 10. 2019 Oznámení zahájení společného řízení - trubní studna pro rodinný dům čp. 22 18. 11. 2019
15. 10. 2019 Výběrové řízení s aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v k.ú. Nepomuk 26. 11. 2019
2. 10. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - obnova historického jádra města Nepomuk 31. 12. 2022
2. 10. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - obnova historického jádra města Nepomuk 31. 12. 2022
2. 10. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - obnova historického jádra města Nepomuk 31. 12. 2022
26. 9. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 16. 11. 2019
26. 9. 2019 Dražební vyhláška - 121 EX 7714/13-75 22. 11. 2019
27. 8. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk 31. 12. 2022
18. 7. 2019 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018 31. 7. 2020
30. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem 31. 12. 2022
7. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - TJ Slavoj Dvorec 31. 12. 2022
7. 5. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2018 31. 12. 2019
30. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2019 31. 12. 2022
5. 4. 2019 Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci 31. 12. 2022
27. 3. 2019 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
30. 1. 2019 Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 1. 1. 2020
30. 1. 2019 Informace o výsledcích kontrol za rok 2018-úsek životního prostředí 1. 1. 2020
18. 1. 2019 Rozpočty příspěvkových organizací města Nepomuk na rok 2019 a Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Nepomuk na období 2020-2021 31. 12. 2019
28. 12. 2018 Rozpočet města Nepomuk na rok 2019 31. 12. 2019
19. 12. 2018 Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko 31. 12. 2019
21. 9. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023 31. 12. 2023
20. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolicá farnost arciděkanství Nepomuk 21. 7. 2021
13. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 14. 7. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2018 12. 4. 2021
12. 3. 2018 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
22. 12. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 31. 12. 2020
25. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 26. 10. 2020
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.