MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
14. 11. 2018 Zinkovy Hajky NN zahajeni 14. 12. 2018
13. 11. 2018 10. Rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 31. 12. 2018
9. 11. 2018 Záměr města Nepomuk - prodloužení výpůjčky nebytového prostoru v Nepomuku, garáž na stp. 96/5 26. 11. 2018
9. 11. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej části pozemku p.č. 915/68 v k.ú. Klášter u Nepomuka 26. 11. 2018
9. 11. 2018 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Nová Ves u Nepomuka 26. 11. 2018
9. 11. 2018 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - novostavba seníku Čížkov 26. 11. 2018
6. 11. 2018 Rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení a pokládka trubek HDPE Nepomuk-Dvorec, ulice Za Výtopnou 22. 11. 2018
5. 11. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - na silnici č. III/17716 a III/17771 k.ú. Čížkov, Železný Újezd, Přešín a Sedliště 21. 11. 2018
1. 11. 2018 Dražební vyhláška - 120 EX 9137/16-263 17. 1. 2019
1. 11. 2018 Dražební vyhláška - 106 EX 230/08-299 28. 11. 2018
1. 11. 2018 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k zámeru - I/20 Kasejovice, obchvat 19. 11. 2018
1. 11. 2018 Dražební vyhláška - 106 EX 2943/11-55 12. 12. 2018
24. 10. 2018 VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s. 26. 11. 2018
23. 10. 2018 Vrtaná trubní studna a vodovodní potrubí 26. 11. 2018
23. 10. 2018 DČOV Sedliště 26. 11. 2018
15. 10. 2018 Oznámení-trafostanice v k.ú. Dvorec 1. 7. 2019
27. 9. 2018 Dražební vyhláška - 120 EX 32373/12-210 17. 1. 2019
21. 9. 2018 9. Rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 31. 12. 2018
21. 9. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023 31. 12. 2023
11. 9. 2018 OMEXOM GA Energo s.r.o. - oznámení o přeložení zemního kabelu NN 31. 1. 2019
6. 9. 2018 8. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 31. 12. 2018
1. 8. 2018 7. rozpočtové opatření města Nepomuk 31. 12. 2018
20. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolicá farnost arciděkanství Nepomuk 21. 7. 2021
13. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 14. 7. 2021
27. 6. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Nepomuk na r. 2019-2023 31. 12. 2018
27. 6. 2018 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 31. 12. 2019
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2018 12. 4. 2021
12. 3. 2018 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
21. 2. 2018 Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 31. 12. 2018
10. 1. 2018 Oznámení města Nepomuk o schválených rozpočtech a střednědobých výhledech rozpočtů příspěvkových organizací 31. 12. 2018
22. 12. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 31. 12. 2020
13. 12. 2017 Oznámení města Nepomuk o schváleném rozpočtu na rok 2018 31. 12. 2018
25. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 26. 10. 2020
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.