MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
25. 9. 2018 Oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Kasejovice 11. 10. 2018
25. 9. 2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 11. 10. 2018
21. 9. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace Jánské náměstí v Kasejovicích 8. 10. 2018
21. 9. 2018 9. Rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 31. 12. 2018
21. 9. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023 31. 12. 2023
18. 9. 2018 Změna využití pozemku č. 807/2 k.ú. Bezděkovec - zalesnění 19. 10. 2018
18. 9. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města 8. 10. 2018
18. 9. 2018 Oznámení o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň při volbách do zastupitelstva města 8. 10. 2018
17. 9. 2018 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 3. 10. 2018
17. 9. 2018 Dražební vyhláška - 203 Ex 47454/47-71 8. 11. 2018
12. 9. 2018 Zahájení územního řízení - veřejné osvětlení a okládka HDPE trubek - Nepomuk, Dvorec, Za Výtopnou 28. 9. 2018
12. 9. 2018 Zahájení územního řízení Dožice, náves, PJ - kNN, rekonstrukce a sítě NN 28. 9. 2018
12. 9. 2018 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 343 v ulici U Trati v Nepomuku, v části Dvorec, sál bývalého hotelu Dvorec 28. 9. 2018
11. 9. 2018 Dražební vyhláška - 197 EX 12549/15-132 18. 10. 2018
11. 9. 2018 OMEXOM GA Energo s.r.o. - oznámení o přeložení zemního kabelu NN 31. 1. 2019
11. 9. 2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 16. 11. 2018
6. 9. 2018 Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 15. 10. 2018
6. 9. 2018 8. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 31. 12. 2018
5. 9. 2018 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna pro individuální zásobování vodou a přívod vody v délce 30m 5. 10. 2018
23. 8. 2018 Oznámení - návrh Územního plánu Oselce 10. 10. 2018
21. 8. 2018 Počet a sídlo okrsků + zapisovatelé 8. 10. 2018
14. 8. 2018 Volby 2018 8. 10. 2018
3. 8. 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva města Nepomuk, které se uskuteční 5.-6.10.2018 8. 10. 2018
2. 8. 2018 Dražební vyhláška 120 EX 477/11-440 15. 11. 2018
1. 8. 2018 7. rozpočtové opatření města Nepomuk 31. 12. 2018
20. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolicá farnost arciděkanství Nepomuk 21. 7. 2021
13. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 14. 7. 2021
9. 7. 2018 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva volebního obvodu, počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů - volby do zastupitelstva města Nepomuk 8. 10. 2018
9. 7. 2018 Informace pověřeného obecního úřadu - registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí 8. 10. 2018
9. 7. 2018 Oznámení o stanovení počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů 8. 10. 2018
27. 6. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Nepomuk na r. 2019-2023 31. 12. 2018
27. 6. 2018 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 31. 12. 2019
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2018 12. 4. 2021
12. 3. 2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochranně lesa- lýkožrout smrkový 30. 9. 2018
12. 3. 2018 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
21. 2. 2018 Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 31. 12. 2018
10. 1. 2018 Oznámení města Nepomuk o schválených rozpočtech a střednědobých výhledech rozpočtů příspěvkových organizací 31. 12. 2018
22. 12. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 31. 12. 2020
13. 12. 2017 Oznámení města Nepomuk o schváleném rozpočtu na rok 2018 31. 12. 2018
25. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 26. 10. 2020
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.