MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
21. 3. 2019 Stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 26. 5. 2019
21. 3. 2019 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2018 22. 4. 2019
21. 3. 2019 3. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 31. 12. 2019
18. 3. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 25.3.2019 26. 3. 2019
18. 3. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 29.3.2019 30. 3. 2019
18. 3. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 2.4.2019 3. 4. 2019
18. 3. 2019 Přerušení dodávky elektřiny 4.4.2019 5. 4. 2019
15. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Hradiště 1. 4. 2019
13. 3. 2019 Záměr města Nepomuk - pronájem části pozemku p.č. 206/1 v k.ú. Nepomuk 29. 3. 2019
12. 3. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ve Dvorci, ul. Průmyslová 28. 3. 2019
28. 2. 2019 Veřejné projednání návrhu územního plánu Vrčeň 17. 4. 2019
22. 2. 2019 2. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 31. 12. 2019
22. 2. 2019 Městské dotační programy na rok 2019 31. 12. 2019
20. 2. 2019 Projednání návrhu územního plánu Sedliště 4. 4. 2019
12. 2. 2019 1. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 31. 12. 2019
6. 2. 2019 Dražební vyhláška-Pužejová Michaela a Dana 11. 4. 2019
30. 1. 2019 Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 1. 1. 2020
30. 1. 2019 Informace o výsledcích kontrol za rok 2018-úsek životního prostředí 1. 1. 2020
29. 1. 2019 Dražební vyhláška -Šantorová Alena 28. 3. 2019
18. 1. 2019 Rozpočty příspěvkových organizací města Nepomuk na rok 2019 a Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Nepomuk na období 2020-2021 31. 12. 2019
16. 1. 2019 Dražební vyhláška 220 EX 13119/11-171 26. 3. 2019
28. 12. 2018 Rozpočet města Nepomuk na rok 2019 31. 12. 2019
19. 12. 2018 Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko 31. 12. 2019
6. 12. 2018 Výzva vlastníkům lesa 30. 4. 2019
15. 10. 2018 Oznámení-trafostanice v k.ú. Dvorec 1. 7. 2019
21. 9. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023 31. 12. 2023
20. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolicá farnost arciděkanství Nepomuk 21. 7. 2021
13. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 14. 7. 2021
27. 6. 2018 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 31. 12. 2019
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2018 12. 4. 2021
12. 3. 2018 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
22. 12. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 31. 12. 2020
25. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 26. 10. 2020
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.