MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
18. 7. 2019 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018 31. 7. 2020
18. 7. 2019 6. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 31. 12. 2019
17. 7. 2019 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor - sál a restaurace bývalý hotel Dvorec 2. 8. 2019
17. 7. 2019 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor - Nepomuk, nám. A. Němejce 62 2. 8. 2019
11. 7. 2019 Veřejné projednání návrhu územního plánu Oselce 23. 8. 2019
2. 7. 2019 Dražební vyhláška-Soukup Alexandr 10. 9. 2019
1. 7. 2019 zahájení společného řízení, vrtaná studna Sedliště-Vovsová 31. 7. 2019
1. 7. 2019 zahájení společného řízení, vrtaná studna Sedliště-Vaněk 31. 7. 2019
1. 7. 2019 OOP Nepomucký trojúhelník 31. 7. 2019
26. 6. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 3. 9. 2019
31. 5. 2019 5. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 31. 12. 2019
30. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem 31. 12. 2022
15. 5. 2019 Výzva vlastníkům lesa 31. 10. 2019
7. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - TJ Slavoj Dvorec 31. 12. 2022
7. 5. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2018 31. 12. 2019
30. 4. 2019 4. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 31. 12. 2019
30. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2019 31. 12. 2022
5. 4. 2019 Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci 31. 12. 2022
27. 3. 2019 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
22. 2. 2019 2. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 31. 12. 2019
12. 2. 2019 1. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 31. 12. 2019
30. 1. 2019 Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 1. 1. 2020
30. 1. 2019 Informace o výsledcích kontrol za rok 2018-úsek životního prostředí 1. 1. 2020
18. 1. 2019 Rozpočty příspěvkových organizací města Nepomuk na rok 2019 a Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Nepomuk na období 2020-2021 31. 12. 2019
28. 12. 2018 Rozpočet města Nepomuk na rok 2019 31. 12. 2019
19. 12. 2018 Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko 31. 12. 2019
21. 9. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023 31. 12. 2023
20. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolicá farnost arciděkanství Nepomuk 21. 7. 2021
13. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 14. 7. 2021
27. 6. 2018 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 31. 12. 2019
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2018 12. 4. 2021
12. 3. 2018 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
22. 12. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 31. 12. 2020
25. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 26. 10. 2020
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.