MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
19. 10. 2017 Záměr města Nepomuk - pronájem nebytových prostor Nepomuk, Nádražní 476, I. NP 6. 11. 2017
19. 10. 2017 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu v Nepomuku, Pivovarská 570, byt č. 9 6. 11. 2017
18. 10. 2017 Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Sedliště 21. 11. 2017
18. 10. 2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výstavba přístřešku pro uskladnění píce, Čížkov 3. 11. 2017
18. 10. 2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - přístavba seníku 3. 11. 2017
18. 10. 2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - novostavba seníku - farma Radochovy 3. 11. 2017
18. 10. 2017 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Prádlo - přeložka nadzemního vedení NN 3. 11. 2017
17. 10. 2017 Dražební vyhláška - 190 EXD 1/17-15 25. 10. 2017
17. 10. 2017 Dražební vyhláška - 101 EX 4360/16-87 15. 11. 2017
17. 10. 2017 Dražební vyhláška 212 EDX 1/17-3 30. 11. 2017
16. 10. 2017 Oznámení o vyvěšení dokument-Mikroregion Nepomucko 1. 1. 2018
13. 10. 2017 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - J. Vaněček 30. 10. 2017
13. 10. 2017 Oznámení o ztrátě služebního průkazu 30. 10. 2017
10. 10. 2017 Prodloužení stavebního pvolení - kanalizace a ČOV Žinkovy 26. 10. 2017
10. 10. 2017 Oznámení o ztrátě služebního průkazu 26. 10. 2017
9. 10. 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků v katastrálním území Kotouň, obec Oselce 6. 12. 2017
9. 10. 2017 Oznámení vydání změny č. 5 Územního plánu města Nepomuk 25. 10. 2017
9. 10. 2017 Návrh - pořadník pro přidělení družstevních bytů v roce 2018 3. 11. 2017
6. 10. 2017 Uzemní souhlas - 69 vodovodních přípojek - veřejná část Kramolín 23. 10. 2017
6. 10. 2017 Oznámení - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hradiště 10. 11. 2017
6. 10. 2017 Rozhodnutí o umístění stavby - Dvorec, chodník v ulici Tojická 23. 10. 2017
3. 10. 2017 oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 22. 10. 2017
27. 9. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30.10.2017 31. 10. 2017
27. 9. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 25.10.2017 26. 10. 2017
27. 9. 2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 24.10.2017 25. 10. 2017
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
26. 9. 2017 Novostavba rodinného domu - k.ú. Polánka u Nepomuka 27. 10. 2017
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
21. 9. 2017 Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Žinkovy 23. 10. 2017
20. 9. 2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 16. 11. 2017
15. 9. 2017 Dražební vyhláška - 158 EX 718/15-154 25. 10. 2017
5. 9. 2017 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS PČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 23. 10. 2017
5. 9. 2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do PS PČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 23. 10. 2017
17. 8. 2017 Stanovení minim. počtu členů okrskové voleb. komise po Poslanecké sněmovny 22. 10. 2017
22. 6. 2017 Nařízení Plzeňského kraje č. 5/20016 ze dne 24.10.2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území celého Plzeňského kraje 31. 12. 2017
17. 5. 2017 Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Nepomucko 31. 12. 2017
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
23. 2. 2017 Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 31. 12. 2017
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2017, Design by Beneš & Michl.