MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
18. 7. 2018 Oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Klášter 22. 8. 2018
17. 7. 2018 Záměr města Nepomuk - pronájem části střechy Nepomuk - Dvorec, U Trati 201 2. 8. 2018
17. 7. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu s předkupním právem v Nepomuku, Na Vinici 551 2. 8. 2018
17. 7. 2018 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - prodej bytu Na Vinici III. 552 v Nepomuku 2. 8. 2018
17. 7. 2018 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - prodej bytu Na Vinici III. 551 v Nepomuku 2. 8. 2018
13. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 14. 7. 2021
13. 7. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - XXXVII. Nepomucký trojúhelník 30. 7. 2018
13. 7. 2018 Přechodná úprava na pozemních komunikacích - Ing. Jiří Ďurák 30. 7. 2018
12. 7. 2018 Oznámení o zveřejnění údajů o vydané změně č. 1 Územního plánu Kasejovice 30. 7. 2018
9. 7. 2018 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva volebního obvodu, počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů - volby do zastupitelstva města Nepomuk 8. 10. 2018
9. 7. 2018 Informace pověřeného obecního úřadu - registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí 8. 10. 2018
9. 7. 2018 Oznámení o stanovení počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů 8. 10. 2018
27. 6. 2018 6. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2018 31. 12. 2018
27. 6. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Nepomuk na r. 2019-2023 31. 12. 2018
27. 6. 2018 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 31. 12. 2019
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
6. 6. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení návrh Územního plánu Sedliště 25. 7. 2018
4. 6. 2018 Návrh Územního plánu Mileč 23. 7. 2018
30. 5. 2018 Dražební vyhláška 120 EX 4848/09-147 23. 8. 2018
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2018 12. 4. 2021
12. 3. 2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochranně lesa- lýkožrout smrkový 30. 9. 2018
12. 3. 2018 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
21. 2. 2018 Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 31. 12. 2018
10. 1. 2018 Oznámení města Nepomuk o schválených rozpočtech a střednědobých výhledech rozpočtů příspěvkových organizací 31. 12. 2018
22. 12. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 31. 12. 2020
13. 12. 2017 Oznámení města Nepomuk o schváleném rozpočtu na rok 2018 31. 12. 2018
25. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 26. 10. 2020
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.