MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
17. 1. 2019 Záměr města Nepomuk - směna pozemkových parcel v k.ú. Dvorec 4. 2. 2019
17. 1. 2019 Dražební vyhláška - 120 EX 35122/13-159 14. 3. 2019
16. 1. 2019 Dražební vyhláška 220 EX 13119/11-171 26. 3. 2019
15. 1. 2019 Dražební vyhláška 117 EX 2943/11-140 31. 1. 2019
14. 1. 2019 opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje - vrtaná trubní studna ŘS2 30. 1. 2019
11. 1. 2019 vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK 28. 1. 2019
8. 1. 2019 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBČICE 27. 2. 2019
8. 1. 2019 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU NEURAZY 27. 2. 2019
7. 1. 2019 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MILEČ 19. 2. 2019
3. 1. 2019 Zahájení společného řízení - vrtaná studna Nová Ves u Nepomuka 4. 2. 2019
27. 12. 2018 pořadník pro přidělení družstevních bytů v r. 2019 7. 2. 2019
21. 12. 2018 Návrh změny č. 1 územního plánu Klášter 2. 2. 2019
21. 12. 2018 Zahájení společného řízení - Angusfarm Soběsuky rekonstrukce gastro provozu a restaurace 22. 1. 2019
20. 12. 2018 Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Angusfarm Soběsuky ČOV a lapák tuku 21. 1. 2019
19. 12. 2018 Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko 31. 12. 2019
19. 12. 2018 Dražební vyhláška - 067EX 3038/18-60 24. 1. 2019
6. 12. 2018 Výzva vlastníkům lesa 30. 4. 2019
15. 10. 2018 Oznámení-trafostanice v k.ú. Dvorec 1. 7. 2019
21. 9. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023 31. 12. 2023
11. 9. 2018 OMEXOM GA Energo s.r.o. - oznámení o přeložení zemního kabelu NN 31. 1. 2019
20. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolicá farnost arciděkanství Nepomuk 21. 7. 2021
13. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 14. 7. 2021
27. 6. 2018 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 31. 12. 2019
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2018 12. 4. 2021
12. 3. 2018 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
22. 12. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 31. 12. 2020
25. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 26. 10. 2020
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.