MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
25. 1. 2021 Výroční zpráva podle 106_1999_2020 24. 2. 2021
25. 1. 2021 Tisková zpráva- Do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí 1. 6. 2021
22. 1. 2021 Oznámení o zahájení spol. řízení-Vrčeň opěrná zeď II_191 7. 2. 2021
22. 1. 2021 společné povolení-trubní studna-Seklákovi 6. 2. 2021
22. 1. 2021 záměr-reklamní plocha č.p. 476,Nepomuk 6. 2. 2021
21. 1. 2021 Dražební vyhláška Anton 25. 3. 2021
21. 1. 2021 Oznámení 3. zasedání ZPK dne 1.2.2021 2. 2. 2021
20. 1. 2021 Rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací města Nepomuk na rok 2021 31. 12. 2021
20. 1. 2021 1 rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2021 31. 12. 2021
19. 1. 2021 Veřejná vyhláška - o možnosti převzetí písemnosti 4. 2. 2021
19. 1. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení - veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Čížkov 4. 3. 2021
18. 1. 2021 OOP-ochranné pásmo vodního zdroje HPV 1 2. 2. 2021
15. 1. 2021 Uzavření MŠ Nepomuk 31. 12. 2021
13. 1. 2021 Veřejná vyhláška-výzva k odstanění vraku, ul. Na Vinici, Nepomuk 28. 1. 2021
11. 1. 2021 OOP Elektromontáže Touš, ul. U Obory, Dvorec (1) 26. 1. 2021
28. 12. 2020 Pořadník pro přidělení družstevního bytu 2021 27. 1. 2021
22. 12. 2020 Městské dotační programy na rok 2021 31. 12. 2021
16. 12. 2020 Rozpočet města Nepomuk na rok 2021 31. 12. 2021
16. 12. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2021 - 2023 31. 12. 2023
8. 12. 2020 Egem s.r.o.-oznámení o vstupu na pozemky 26. 2. 2021
8. 12. 2020 Dražební vyhláška_Sedlecká, AB4 B V 17. 2. 2021
22. 9. 2020 UPOZORNĚNÍ pro občany se zrušeným trvalým pobytem 31. 12. 2060
21. 8. 2020 Vyhlášení popisu věci 22. 2. 2021
27. 7. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - obnova historického jádra města Nepomuk 31. 12. 2023
10. 7. 2020 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2019 30. 6. 2021
15. 6. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Pionýru, z.s. – Pionýrské skupině Nepomuk 1. 1. 2024
6. 4. 2020 Veřejná vyhláška OOP 1. 1. 2023
1. 4. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2020 1. 1. 2024
2. 10. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - obnova historického jádra města Nepomuk 31. 12. 2022
2. 10. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - obnova historického jádra města Nepomuk 31. 12. 2022
2. 10. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - obnova historického jádra města Nepomuk 31. 12. 2022
27. 8. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk 31. 12. 2022
30. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem 31. 12. 2022
7. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - TJ Slavoj Dvorec 31. 12. 2022
30. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2019 31. 12. 2022
5. 4. 2019 Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci 31. 12. 2022
27. 3. 2019 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
20. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolicá farnost arciděkanství Nepomuk 21. 7. 2021
13. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 14. 7. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2018 12. 4. 2021
12. 3. 2018 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2021, Design by Beneš & Michl.