MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
23. 5. 2019 Dražební vyhláška - 108 EX 00271/15-127 30. 5. 2019
23. 5. 2019 Dražební vyhláška - 220 EX 1597/05-444 9. 7. 2019
23. 5. 2019 Dražební vyhláška - 131 EX 1945/17-295 27. 6. 2019
20. 5. 2019 Mikroregion Nepomucko -Závěrečný účet za rok 2018 4. 6. 2019
20. 5. 2019 Mikroregion Nepomucko -zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 4. 6. 2019
15. 5. 2019 Výzva vlastníkům lesa 31. 10. 2019
14. 5. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a jiných místech než veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 30. 5. 2019
10. 5. 2019 Dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - k.ú. Žinkovy 27. 5. 2019
10. 5. 2019 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - na silnic č. II/191, II/230 III/19117 a MK v k.ú. Žinkovy 27. 5. 2019
7. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - TJ Slavoj Dvorec 31. 12. 2022
7. 5. 2019 Oznámení o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň při volbách do Evropského parlamentu 27. 5. 2019
7. 5. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 27. 5. 2019
30. 4. 2019 4. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 31. 12. 2019
30. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2019 31. 12. 2022
25. 4. 2019 oznámení návrhu OOP-dočasné omezení užívání pitné vody 1. 6. 2019
25. 4. 2019 Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam 28. 5. 2019
11. 4. 2019 Dražební vyhláška - 117 EX 520/18-43 24. 5. 2019
8. 4. 2019 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 27. 5. 2019
8. 4. 2019 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 27. 5. 2019
5. 4. 2019 Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci 31. 12. 2022
27. 3. 2019 Informace pro voliče - volby do EP 2019 27. 5. 2019
27. 3. 2019 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
21. 3. 2019 Stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 26. 5. 2019
22. 2. 2019 2. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 31. 12. 2019
22. 2. 2019 Městské dotační programy na rok 2019 31. 12. 2019
12. 2. 2019 1. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2019 31. 12. 2019
30. 1. 2019 Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 1. 1. 2020
30. 1. 2019 Informace o výsledcích kontrol za rok 2018-úsek životního prostředí 1. 1. 2020
18. 1. 2019 Rozpočty příspěvkových organizací města Nepomuk na rok 2019 a Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Nepomuk na období 2020-2021 31. 12. 2019
28. 12. 2018 Rozpočet města Nepomuk na rok 2019 31. 12. 2019
19. 12. 2018 Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko 31. 12. 2019
15. 10. 2018 Oznámení-trafostanice v k.ú. Dvorec 1. 7. 2019
21. 9. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023 31. 12. 2023
20. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolicá farnost arciděkanství Nepomuk 21. 7. 2021
13. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 14. 7. 2021
27. 6. 2018 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 31. 12. 2019
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2018 12. 4. 2021
12. 3. 2018 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
22. 12. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 31. 12. 2020
25. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 26. 10. 2020
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.