MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
15. 12. 2017 Územní souhlas-Vrčeň-přeložka venkovního vedení NN 30. 12. 2017
15. 12. 2017 Oznámení zahájení územ. řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání-vrtaná studna Měcholupy-Dytrychová Věra 14. 1. 2018
15. 12. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Neurazy 20. 1. 2018
14. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2_2017 29. 12. 2017
13. 12. 2017 Návrh rozpočtu ZUŠ Nepomuk na rok 2018 31. 12. 2017
13. 12. 2017 Návrh rozpočtu MŠ Nepomuk na rok 2018 31. 12. 2017
13. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Nepomuk na období 2019 - 2020 31. 12. 2017
13. 12. 2017 Návrh rozpočtu ZŠ Nepomuk na rok 2018 31. 12. 2017
13. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Nepomuk na období 2019 - 2020 31. 12. 2017
13. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZUŠ Nepomuk na období 2019 - 2020 31. 12. 2017
13. 12. 2017 12. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2017 31. 12. 2017
13. 12. 2017 Oznámení města Nepomuk o schváleném rozpočtu na rok 2018 31. 12. 2018
13. 12. 2017 výběrové_řízení_radar_2018 3. 1. 2018
13. 12. 2017 Dražební vyhláška-Šrámková Ingeborg-Prádlo 23. 2. 2018
11. 12. 2017 Dražební vyhláška-Jaroslav Velíšek,Jarov 24. 1. 2018
8. 12. 2017 Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje 19. 12. 2017
7. 12. 2017 Oznámen o uzavření veřejnoprávní smlouvy-rozšíření sběrného dvora 22. 12. 2017
6. 12. 2017 Oznámení - návrh územního plánu Nepomuk 24. 1. 2018
6. 12. 2017 Dražební vyhláška - 190 EXD 1/17-23 23. 12. 2017
6. 12. 2017 Dražební vyhláška - 081 EX 06215/14-157 12. 1. 2018
30. 11. 2017 Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko na rok 2018 31. 12. 2017
28. 11. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Vrčeň 30. 12. 2017
28. 11. 2017 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR 14. 1. 2018
28. 11. 2017 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR 14. 1. 2018
23. 11. 2017 Oznámení návrh změny č. 1 územního plánu Kasejovice 12. 1. 2018
23. 11. 2017 11. rozpočtové opatření města Nepomuk v roce 2017 31. 12. 2017
15. 11. 2017 Dražební jednání - Jana Vicenová 25. 1. 2018
15. 11. 2017 Veřejná vyhláška-veř. projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Prádlo 30. 12. 2017
13. 11. 2017 Stanovení minim. počtu členů okrskové voleb. komise pro volbu prezidenta ČR 12-13.1.2018 28. 1. 2018
3. 11. 2017 Dražební vyhláška - 120 EX 9137/16-155 18. 1. 2018
25. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 26. 10. 2020
16. 10. 2017 Oznámení o vyvěšení dokument-Mikroregion Nepomucko 1. 1. 2018
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
22. 6. 2017 Nařízení Plzeňského kraje č. 5/20016 ze dne 24.10.2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území celého Plzeňského kraje 31. 12. 2017
17. 5. 2017 Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Nepomucko 31. 12. 2017
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
23. 2. 2017 Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 31. 12. 2017
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2017, Design by Beneš & Michl.