MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
17. 9. 2019 8. rozpočtové opatření města Nepomuk na rok 2019 31. 12. 2019
17. 9. 2019 Záměr města Nepomuk - směna pozemkových parcel v k.ú. Dvorec 3. 10. 2019
16. 9. 2019 Výsledky nových voleb do zastupitelstva obce Nekvasovy konané 14.09.2019 17. 10. 2019
16. 9. 2019 Pozvánka na VII. zasedání zastupitelstva města konané 26.9.2019 27. 9. 2019
13. 9. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 2.10.2019 3. 10. 2019
12. 9. 2019 Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Dětského domova, Nepomuk 30. 9. 2019
12. 9. 2019 Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele - Integrované střední školy živnostenské, Plzeň 30. 9. 2019
12. 9. 2019 Opakované veřejné projednání územního plánu Vrčeň 23. 10. 2019
12. 9. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 1.10.2019 2. 10. 2019
12. 9. 2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 30. 9. 2019
10. 9. 2019 Dražební vyhláška - 117 EX 2943/11-155 10. 10. 2019
6. 9. 2019 Oznámení opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Mileč 18. 10. 2019
2. 9. 2019 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 2. 10. 2019
2. 9. 2019 Trubní studna v k.ú. Polánka u Nepomuka 2. 10. 2019
28. 8. 2019 Dražební vyhláška - 067 EX 103/18-124 25. 9. 2019
28. 8. 2019 Dražební vyhláška - 120 EX 32373/12-393 31. 10. 2019
27. 8. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk 31. 12. 2022
23. 8. 2019 Vrtaná studna pro indiviuální zásobování vodou - Sedliště nad Úslavou 24. 9. 2019
20. 8. 2019 Trubní studna - k.ú. Měcholupy u Blovic 20. 9. 2019
20. 8. 2019 Trubní studna k.ú.Měcholupy u Blovic p.č. 1126 20. 9. 2019
19. 8. 2019 Opatření obecné povahy dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v Nepomuku 1. 11. 2019
30. 7. 2019 Dražební vyhláška Berkovec Jiří 17. 10. 2019
25. 7. 2019 Dražební vyhláška - 124 EX 25083/11-126 26. 9. 2019
18. 7. 2019 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018 31. 7. 2020
30. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem 31. 12. 2022
15. 5. 2019 Výzva vlastníkům lesa 31. 10. 2019
7. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - TJ Slavoj Dvorec 31. 12. 2022
7. 5. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2018 31. 12. 2019
30. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2019 31. 12. 2022
5. 4. 2019 Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci 31. 12. 2022
27. 3. 2019 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
30. 1. 2019 Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 1. 1. 2020
30. 1. 2019 Informace o výsledcích kontrol za rok 2018-úsek životního prostředí 1. 1. 2020
18. 1. 2019 Rozpočty příspěvkových organizací města Nepomuk na rok 2019 a Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Nepomuk na období 2020-2021 31. 12. 2019
28. 12. 2018 Rozpočet města Nepomuk na rok 2019 31. 12. 2019
19. 12. 2018 Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko 31. 12. 2019
21. 9. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023 31. 12. 2023
20. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolicá farnost arciděkanství Nepomuk 21. 7. 2021
13. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 14. 7. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2018 12. 4. 2021
12. 3. 2018 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
22. 12. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 31. 12. 2020
25. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 26. 10. 2020
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.