MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
27. 1. 2020 Záměr města Nepomuk - pronájem části pozemku p.č. 1554/1 v k.ú. Nepomuk 12. 2. 2020
23. 1. 2020 Dražební vyhláška - 180 EX 3529/10-65 6. 3. 2020
22. 1. 2020 Trubní studna k.ú. Vojovice 24. 2. 2020
22. 1. 2020 Rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací města Nepomuk na rok 2020 31. 12. 2020
16. 1. 2020 Propojení vodovodu a výstavba oddílné kanalizace – Přesanická ulice 31. 1. 2020
14. 1. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 30. 1. 2020
14. 1. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 30. 1. 2020
14. 1. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti 30. 1. 2020
14. 1. 2020 Zahájení společného řízení - připojení vrtu HV 3/A pro Město Nepomuk 17. 2. 2020
14. 1. 2020 Záměr města Nepomuk - prodej bytů Za Kostelem 566, 567 30. 1. 2020
14. 1. 2020 Zahájení územního řízení - příruční přístřešek pro nářadí a stroje bez vlastního pohonu - zemědělské stroje 17. 2. 2020
13. 1. 2020 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 4. 3. 2020
13. 1. 2020 Opakované zahájení společného řízení 29. 1. 2020
13. 1. 2020 Zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Nepomukna části 29. 1. 2020
8. 1. 2020 Rozpočet města Nepomuk na rok 2020 31. 12. 2020
6. 1. 2020 Zahájení společného řízení - DČOV Soběsuky 7. 2. 2020
6. 1. 2020 Pořadník pro přidělení družstevních bytů v roce 2020 7. 2. 2020
18. 12. 2019 Dotační programy na rok 2020 29. 2. 2020
16. 12. 2019 Dražební vyhláška - 193 EX 2718/16-65 6. 2. 2020
29. 11. 2019 Mikroregion Nepomucko - vyvěšení dokumentů 31. 12. 2020
2. 10. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - obnova historického jádra města Nepomuk 31. 12. 2022
2. 10. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - obnova historického jádra města Nepomuk 31. 12. 2022
2. 10. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - obnova historického jádra města Nepomuk 31. 12. 2022
27. 8. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk 31. 12. 2022
18. 7. 2019 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2018 31. 7. 2020
30. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem 31. 12. 2022
7. 5. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - TJ Slavoj Dvorec 31. 12. 2022
30. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2019 31. 12. 2022
5. 4. 2019 Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci 31. 12. 2022
27. 3. 2019 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
21. 9. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu města Nepomuk na období 2019-2023 31. 12. 2023
20. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolicá farnost arciděkanství Nepomuk 21. 7. 2021
13. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 14. 7. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk 21. 6. 2021
11. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2018 12. 4. 2021
12. 3. 2018 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
22. 12. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 31. 12. 2020
25. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 26. 10. 2020
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.