MENU

Úřední deska

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
15. 3. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/1869, III/1875, III/1877 a místních komunikacích v obci Kramolín 2. 4. 2018
14. 3. 2018 Rozhodnutí o umístění stavby - sil. III/11748 Nepomuk ulice Zelenodolská - SO301 přeložka STL plynovodu 30. 3. 2018
14. 3. 2018 Návrh změny č. 1 Územního plánu Kasejovice 2. 5. 2018
12. 3. 2018 Výběrové řízení s aukcí - pozemk. parc. KN p.č. 801/1 k.ú. Sedliště nad Úslavou 18. 4. 2018
12. 3. 2018 Dražební vyhláška - 015 EX 4312/13-73 19. 4. 2018
12. 3. 2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochranně lesa- lýkožrout smrkový 30. 9. 2018
12. 3. 2018 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
12. 3. 2018 Dražební vyhláška - 120 EX 12814/11-167 17. 5. 2018
9. 3. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu nájemci s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 556 26. 3. 2018
9. 3. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu nájemci s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 557 26. 3. 2018
9. 3. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu nájemci s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 558 26. 3. 2018
9. 3. 2018 Záměr města Nepomuk - prodej nájemního bytu nájemci s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 559 26. 3. 2018
8. 3. 2018 2. rozpočtové opatření v roce 2018 31. 12. 2018
5. 3. 2018 Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie 21. 3. 2018
5. 3. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/11745, II/191, III/11716, III/17717 a III/11742 okres Plzeň-jih 21. 3. 2018
2. 3. 2018 Dražební vyhláška - 190 EXD EXD 1/16-23 4. 4. 2018
2. 3. 2018 Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele Gymnázia a SOŠ Rokycany 31. 3. 2018
2. 3. 2018 Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Pedagogicko-psychologické poradny, Plzeň 31. 3. 2018
2. 3. 2018 Vyhlášení konkurzu na obszaneí pracovního místa ředitele ZŠ, Plzeň 31. 3. 2018
2. 3. 2018 Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele SPŠ dopravní, Plzeň 31. 3. 2018
1. 3. 2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/11745, II/191, III/11716, III/17717 a III/11742 okres Plzeň-jih 19. 3. 2018
27. 2. 2018 Zahájení řízení - vrtaná studna ŠMÍ-1, Životice 30. 3. 2018
21. 2. 2018 Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 31. 12. 2018
21. 2. 2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 22. 3. 2018
15. 2. 2018 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 2. 4. 2018
6. 2. 2018 Oznámení města Nepomuk - 1. rozpočtové opatření města Npeomuk 31. 12. 2018
5. 2. 2018 Dražební vyhláška - 120 EX 477/11-387 5. 4. 2018
25. 1. 2018 Dražební vyhláška 120 EX 13553/09-135 5. 4. 2018
24. 1. 2018 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 26. 4. 2018
10. 1. 2018 Oznámení města Nepomuk o schválených rozpočtech a střednědobých výhledech rozpočtů příspěvkových organizací 31. 12. 2018
22. 12. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Mikroregion Nepomucko 31. 12. 2020
13. 12. 2017 Oznámení města Nepomuk o schváleném rozpočtu na rok 2018 31. 12. 2018
25. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 26. 10. 2020
25. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 26. 10. 2020
27. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce 28. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nepomuk - Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk 25. 9. 2020
25. 9. 2017 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský kraj 25. 9. 2020
6. 3. 2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 31. 12. 2023
3. 10. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
31. 3. 2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
14. 5. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
6. 3. 2015 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023
15. 8. 2014 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 31. 12. 2023

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.