Přeskočit na obsah
MENU

Prohlášení o přístupnosti webových stránek města Nepomuk

Povinné požadavky na obsah

Provozovatel těchto webových stránek se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu www.nepomuk.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některé starší fotografie či ilustrační obrázky postrádají alternativní textový popis. Některé starší odkazy mohou postrádat popisek a některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobliních aplikací, ve zněních pozdějších předpisů, toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na těchto webových stránkách jsou nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk.

K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer, Excel Viewer a Acrobat Reader:

Většina dokumentů ve formátu PDF je také možné přímo zobrazit v běžných internetových prohlížečích.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 4. 2021 a redigováno 1. 11. 2022

Toto prohlášení bylo vypracováno Městským úřadem Nepomuk posouzením provedeným třetí stranou (technickým správcem těchto webových stránek, společností Beneš & Michl s.r.o.). Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Cílem města je zajistit uživatelům webových stránek města jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita.

Tyto internetové stránky provozuje Město Nepomuk. Správcem veškerého obsahu je Město Nepomuk, se sídlem Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník internetových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník internetových stránek má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

Webové stránky redakčně zabezpečuje:

Město Nepomuk

Odbor vedení
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk

Telefon: 371 519 711
E-mail: redakce@nepomuk.cz

Internetové stránky využívají redakční systém BM CMS, který je poskytován společností Beneš & Michl s.r.o.

Provozovatel redakčního systému, společnost Beneš & Michl s.r.o. jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na dodavatele technického řešení:

Beneš & Michl s.r.o.
Lochotínská 22
301 00 Plzeň

E-mail: hello@b-m.cz
https://www.benes-michl.cz/kontakt/

Postupy pro prosazování práva:

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz