MENU

Mikroregion Nepomucko - rekapitulace roku 2017

Zaměření Mikroregionu bylo na odbornou podporu a poradenství obcím i občanům při výkonu veřejné správy, informace o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy s dopadem na obce, dále Mikroregion pod vedením manažera připravoval, řídil a realizoval projekty meziobecní spolupráce či projekty obcí. Dále se podílel zejména na činnostech směřujících k propagaci činnosti či vyhledávání příležitostí pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu finančních prostředků (např. společné nákupy energií, telekomunikačních služeb apod.). V neposlední řadě mikroregion připravoval vzorové dokumenty pro obce (smlouvy, postupy, termíny, povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod.).

V roce 2017 bylo zpracováno ve spolupráci s obcemi celkem 56 individuálních žádostí o dotace, zaměřených např. na obnovu památek, zlepšení škol a školek, zlepšení životního prostředí, dětská hřiště, místa pasivního odpočinku, budování ČOV, opravu hasičských zbrojnic, naučné stezky, kulturní činnost, cestovní ruch až po prevenci kriminality. Aktivně jsme spolupracovali se žadateli o příspěvky z nadačních fondů, podařilo se tak získat prostředky na obnovu kapličky Šlépěje v Zeleném dole v Nepomuku či na realizaci hlavního zelenohorského oltáře ze zrcadlového nerezu.

V projektech, kde byl přímým žadatelem Mikroregion Nepomucko, se nám podařilo uspět například ve dvou výzvách Operačního programu životní prostředí (projekt na pořízení domácích kompostérů byl vyhodnocen jako 6. nejlepší v České republice), na realizaci nových expozic, pořízení mobiliáře do obcí či organizaci významných akcí. Podařilo se tak získat pro region 13,5 milionu Kč.

Děkujeme rovněž za finanční podporu Plzeňskému kraji v roce 2017 na činnost kanceláře Mikroregionu.

Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.