Přeskočit na obsah
MENU

Brazilští studenti byli v Nepomuku na kurzu češtiny

Čtyři brazilští studenti z partnerského města São João Nepomuceno absolvovali v Nepomuku na přelomu července a srpna letní intenzivní kurz češtiny pod vedením lektorky Kristýny Ptáčkové. Studenti ve věku 19-20 let patří k premiantům svých fakult v Brazílii, jsou jimi César Cruz Pereira Sousa, student literatury a cizích jazyků, Thiago Vitoi Ghetti, lékařství, Matheus de Freitas Itaborahy, farmacie a biochemie, a Lucas dos Santos Duarte, práv. Kurz češtiny se konal za finanční podpory Plzeňského kraje pod hlavičkou Mikroregionu Nepomucko a města Nepomuk. Studenti byli zdarma ubytování na nepomucké faře, za což patří poděkování faráři Jiřímu Špiříkovi a také Štěpánce Kodýdkové, ředitelce Svatojánského muzea Nepomuk. Rovněž i všem ostatním, kteří se jim věnovali během studia či volnočasových aktivit.
Každý všední den po škole vykonávali mládenci zdarma brigádu s pracemi pro město a farnost, mezi než patřilo pletí trávy u veřejných budov, mytí oken na faře, balení nových knih v knihovně do igelitových obalů, výroba suvenýrů do infocentra či překlady textů z angličtiny do portugalštiny.
V českém jazyce již dosáhli pokročilejší úrovně, jejich online výuka bude pokračovat od září do června, přičemž v příštím roce na podzim mají za cíl nastoupit na dvouměsíční stáže na českých univerzitách, ubytováni by měli být přímo v českých rodinách. Tento projekt je jedním z klíčových bodů vzájemného partnerství měst Nepomuk a São João Nepomuceno a je vysoce ceněn na vládní i mezinárodní úrovni. Na ambasádě v Praze studenty přijala osobně brazilská velvyslankyně Sonia Regina Guimaraes Gomes, která rovněž přislíbila podporu pro jejich budoucí aktivity. Videopozdrav od brazilských studentů.

 foto Pavel Motejzík

Plzeňský kraj - logo

Fotogalerie