Přeskočit na obsah
MENU

Naučné stezky kolem Nepomuka

NS nacházející se 20-30 km od Nepomuka

Spálené Poříčí:

https://poznejbrdy.cz/naucna-stezka-lesem-i-loukou-za-pohadkou/

https://poznejbrdy.cz/naucna-stezka-hvizdalka/

https://www.navylet.cz/cs/cil/naucna-stezka-perlicky-vily-terezky

https://poznejbrdy.cz/za-mlynari-od-bradavy/

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-stezka-ns-hvizdalka

https://www.kampocesku.cz/jpg/files/23767_spalene_porici_letak_mlynari.pdf

Starý Smolivec:

http://www.plzenskonakole.cz/cz/formanska-stezka-u-ml-smolivce-slouzi-nyni-cyklistum-1065.htm

https://www.mladysmolivec.cz/cs/udalosti-v-obci/cyklostezka-formanska-stezka-stary-smolivec-dozice-je-temer-dokoncena/R10-A1518/

https://www.pribramsko.eu/podbrdska-cyklostezka-mlady-smolivec-dozice-6198?ID=6198

Kasejovice:

https://www.kasejovice.cz/download/file/publikace/Naucna-stezka-Kasejovice.pdf

Padrťské rybníky:

https://poznejbrdy.cz/naucna-stezka-okolim-padrtskych-rybniku-2/

https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/chko-brdy-naucna-stezka-padrtske-rybniky-navstevnik-turista-cyklista.A200521_548769_plzen-zpravy_vb

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/padrtske-rybniky-lakaji-na-naucnou-stezku-20200521.html

Zámek Kozel:

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-stezka-okolo-kozlu

https://lesycr.cz/casopis-clanek/naucna-stezka-okolo-kozlu/

https://www.zamek-kozel.cz/cs/tipy-na-vylet/5021-naucna-stezka-vyhlidka-mariina-skala

 

NS Skalní stezka u Radyně

https://www.staryplzenec.cz/volny-cas/naucne-stezky/ns-skalni-stezka/

https://www.hrad-radyne.cz/turista/naucna-stezka/

https://www.nacestu.cz/clanky-obsah/skalni-stezka-na-radyni

https://prirodaceska.cz/naucna-skalni-stezka-pod-radyni/

https://www.ceskypohled.eu/skalnich-vyhlidky-kamenna-more-a-obnovene-studanky-si-muzete-prohlednou-v-okoli-radyne/

NS Okolím viklanů:

https://www.kadov.net/cs/turistika/naucna-stezka-okolim-viklanu/R17-A306/

http://www.icblatna.cz/turistika/naucne-stezky/okolim-viklanu/

 Malý čertův náramek

NS Pod Zelenou Horou:

leták

NS Nebílovy:

https://plzenoviny.cz/tip-na-vylet-naucna-stezka-nebilovy-vas-provede-krasami-jizniho-plzenska/

https://www.plzenskykraj-kct.cz/nastezky/nsnebilovy.htm

 

 

 

NS Kolem Starého Plzence:

https://www.staryplzenec.cz/volny-cas/naucne-stezky/ns-kolem-st-plzence/

https://regiony.rozhlas.cz/nova-naucna-stezka-stary-plzenec-kopiruje-stredovekou-kupeckou-cestu-7442039

NS F. X. France:

http://www.kornatice.cz/turistika/naucna-stezka/

https://www.plzenskykraj-kct.cz/nastezky/nsfranc.htm

NS Stará Plzeň a kupci:

https://www.staryplzenec.cz/volny-cas/naucne-stezky/ns-stara-plzen-a-kupci-1/

https://www.mas-aktivios.cz/pro-turisty/naucne-stezky/ns-stara-plzen-a-kupci/

NS S Primasrbou kolem Srb:

https://www.srby.cz/informace-o-obci/o-obci/naucna-stezka/

https://www.nacestu.cz/clanky-obsah/s-primasrbou-kolem-srb

NS Štědrý:

https://www.vrcen.cz/kam-vyrazit/naucna-stezka-stedry.html

Včelařská NS:

https://www.nepomuk.cz/obcan/vcelarska-naucna-stezka/

https://plzen.rozhlas.cz/vcelari-z-nepomuka-si-darovali-k-95-narozeninam-vceli-stezku-8116146

NS Okolím Lnář:

http://tvrz.lnare-obec.cz/historicko-naucna-stezka/ds-1031/archiv=0&p1=1054

https://www.babycityguide.com/blog/30

NS Příroda a lesy Pošumaví v Chanovicích

file:///C:/Users/infocentrum/Downloads/Naucna_stezka_Chanovice%20(1).pdf

NS Maňovice:

https://www.turistik.cz/cz/kraje/plzensky-kraj/okres-klatovy/manovice/naucna-stezka-i-pro-cyklisty/

http://www.manoviceupacejova.cz/

NS Přeštice:

https://www.turistika.cz/trasy/naucna-stezka-se-svatym-vojtechem-okolim-prestic/detail

http://www.spolek-prestice.cz/?page_id=933

NS Za zámeckou paní

Naučná stezka „Za zámeckou paní“ je středně náročná trasa cca 12,5 km dlouhá. Její průběh je členěn na 8 bodů. První se nachází v obci Slatina, kde jsou k vidění pozůstatky židovského ghetta se synagogou a židovských hřbitovem a dále panský dvůr. Další zastávka je na chráněných přírodních útvarech z velkých žulových balvanů s názvem Velký čertův náramek a Čertova brána. Další podobný útvar je Obětní kámen. Následující zastávkou je obec Kadov, jejíž dominantami jsou kostel sv. Václava, barokní fara, renesanční tvrz a další památky. Nedaleko Kadova je chráněný přírodní útvar ze žulových balvanů se jménem Viklan. Dále jsou na trase skalní mísy v žulových kamenech. Předposlední zastávkou je obec Vrbno a cílová stanice je město Blatná. Zde se Nachází vodní zámek Blatná s anglickým parkem a oborou se stádem daňků skvrnitých, pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie a hřbitovní kaple sv. Michala.

NS Po stopách minulosti

Po stopách minulosti je mírně až středně náročná trasa čítající cca 12,5 km. Začíná v obci Chanovice a končí u zříceniny hradu Prácheň. Má osm zastavení. V obci Chanovice se nachází barokní zámek Chanovice se zámeckou zahradou a glorietem. V prostorách zámku sídlí stálá expozice lidového hračkářství a řemesel. Po zastávce ve Skanzenu lidové architektury a na židovském hřbitově v Chanovicích pokračuje trasa do obce Slatina. Pátá zastávka je v obci Svéradice, která disponuje soukromým národopisným muzeem. Dále je zde k vidění zachovaný statek ve stylu lidového baroka, kaple sv. Bartoloměje a kaple sv. Anny. Přes obec Babín pokračuje trasa do města Horažďovice, jehož centrum je městskou památkovou zónou s mnoha historickými pamětihodnostmi. Završení trasy je na zřícenině hradu Prácheň.

 

Stehlíkova NS

Pro ty, kteří se začtou do knihy Ladislava Stehlíka „Země zamyšlená“ a půjdou v básníkových šlépějích, objeví malebnou krajinu Pošumaví. Plánicko, Chanovicko, Pačejovsko, Nepomucko, okolí Nalžovských Hor či Myslíva, to je země, kterou Ladislav Stehlík obdivoval. V jeho šlépějích se mohou dnes projet cyklisté po nově vyznačených cyklotrasách na území Myslívska, kde několik let žil. Turisté se mohou vydat na okruh Pohoří – Myslív – Nehodív - Loužná, kde mohou obdivovat krásné výhledy do krajiny.

V Pohoří, v roubené chalupě U Primasů, přespal v roce 1865, krátce před svou smrtí, zakladatel českého moderního divadla Josef Kajetán Tyl. Nedaleko lze spatřit vyhlášené místo výskytu česneku medvědího, které je přírodní rezervací V Houlištích.

Myslívská škola, v níž Ladislav Stehlík prožil krásná léta mládí, už jako škola neslouží. V budově sídlí obecní úřad a starou školní tradici připomíná už jen řada vystavených dokumentů. Dominantou obce je gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. V jádru je románského původu, poslední opravy i terénní úpravy okolí svědčí o vřelém vztahu obce ke svému kostelu. V okolních obcích jako Strážovice, Milčice, Loužná, Kovčín, Polánka nebo Neprochovy se nacházejí klenoty lidové architektury – malebné kapličky. V Neprochovech nebo Nalžovských Horách lze spatřit i kamenného draka.

Moderně vyhlížející svatyni sv. Jana Nepomuckého nalezneme v Nehodívu, je postavena na místě bývalé barokní kapličky. V okolních vsích se nachází řada krásných lidových kaplí, božích muk nebo prostých křížů. Milovník prosté krásy a lidové architektury zde najde spoustu zajímavostí. Za Nehodívem u obce Štipoklasy se nachází přírodní památka „Dolejší Dráhy“ s vitálním porostem vachty trojlisté a jiných chráněných druhů rostlin.

Uprostřed návsi v Loužné se nachází mariánská kaple. Patrně je starší, než uvádí datum nad vchodem. Také tady, jako téměř v každé české obci, je pomník obětem světových válek. Směrem na Strážovice najdeme přírodní rezervaci „V Morávkách“ s výskytem chráněných druhů rostlin. Dále do Myslíva se můžeme dostat po nově upravené polní cestě s poutavými výhledy na okolní krajinu.

 

NS Velké Hydčice:

https://www.velkehydcice.cz/naucna-stezka-velke-hydcice--hejna--nezamyslice

https://www.geocaching.com/geocache/GC82R9X_naucna-stezka-velke-hydcice-prache?guid=20b8c407-ba3b-4287-95c2-5e20ec2518b7

Židovská cesta

Židovská cesta začínající ve Slatině a končící v Kasejovicích je mírně náročná až středně náročná trasa táhnoucí se 12,5 km. Od pozůstatků židovského ghetta se synagogou ve Slatině směřuje trasa k místnímu židovskému hřbitovu. Dále stezka pokračuje k raně gotickému kostelu sv. Ondřeje v Bezděkově. Čtvrtou zastávkou je renesanční tvrz v obci Hradiště a cílovou stanicí je obec Kasejovice. V Kasejovicích je kromě židovského hřbitova a pozůstatků židovského ghetta také synagoga, která ukrývá Muzeum Václava Mentbergera.

NS Železný Újezd:

https://www.turistika.cz/mista/rozhledna-na-skale-a-naucna-stezka-zelezny-ujezd/detail

NS Blovickem pěšky i na kole:

https://www.turistika.cz/mista/rozhledna-na-skale-a-naucna-stezka-zelezny-ujezd/detail

http://www.plzenskonakole.cz/cz/naucna-stezka-pro-pesi-i-cyklisty-blovickem-pesky-i-na-kole-525.htm

https://www.tipykamnavylet.cz/naucna-stezka-blovickem-pesky-i-na-kole-vstup-zdarma-3767

 

Cyklostezka Helenka nemá poučné tabule

Ve Ždírci u Plzně je pouze Ždírecké ZOO.

http://www.prachensko.org/turistikastezky.html

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz