MENU

Včelařská naučná stezka

Včelařská naučná stezka dokončena.

Včelařský spolek pro Nepomuk a okolí vznikl v roce 1924 a letos tedy oslavil 95 let svého trvání. Při příležitosti tohoto výročí dokončil pro ty, kteří se chtějí něco dozvědět o tajuplném světě včel, naučnou včelařskou stezku.

Začíná v Železné Huti u železničního viaduktu v ulici Nad Huťákem. Pokračuje po trase cyklostezky Helenka ke mlýnu, kde končí. Má celkem deset zastavení. Jednotlivá zastavení jsou osazena barevnými panely s obrázky a texty o životě včel. Návštěvníci se dozvědí, jak včely dělají med, proč má včela žihadlo, jak potí vosk. Velkou pozornost návštěvníků jistě přiláká panel s názvem - Jak se včely domlouvají. V současné době se stává aktuálním panel s informacemi o životě včel v zimě. Nesmíme zapomínat na zdraví včel. I včely mají své nemoci, ale největší problémy jim způsobuje současné chování člověka k přírodě. Nadměrné užívání chemie v zemědělství, necitlivé ničení keřů a kácení stromů podél silnic, zabírání kvalitní zemědělské půdy různými výrobními i nevýrobními objekty a solárními panely se velkou měrou podílí na ohrožení včel a hmyzu vůbec.

Myšlenkou na vybudování naučné včelařské stezky se začal autor tohoto článku zabývat již před několika lety. Nejprve hledal vhodnou lokalitu a výrobce jednotlivých zastavení. Škoda, že se nepodařilo realizovat původní záměr, dle kterého měla stezka vést nejen ke mlýnu, ale i dále k obci Klášter. Velký problém představovalo financování projektu. Zde je nutno poděkovat panu Pavlovi Motejzíkovi, manažeru Mikroregionu Nepomucko, který zajistil rozhodující objem prostředků, nezbytných pro realizaci projektu. Poděkování si zaslouží i ti, kteří se postarali o výrobu a konečnou instalaci jednotlivých panelů. Panely vyrobil pan V. Mertl z Mileč. Instalaci panelů v terénu, tedy výkopové a betonářské práce provedl pan F. Valenta z Nepomuku. Děkujeme.

Co říci závěrem? V budoucnosti je plánováno doplnit stezku, alespoň jedním hmyzím hotelem, určeným pro včely samotářky a jiný hmyz. Doufám, že včelařská stezka přinese návštěvníkům nejen poučení, ale třeba jim pomůže najít nového koníčka.

Foto a text: Jan Turč.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.