Přeskočit na obsah
MENU

Wisla (Polsko)

.

POLSKO - vlajka Wisla (Polsko)

Partnerské město: Wisla
Stát: Polsko (Poland)
Hlavní město: Waršava (Warsaw)
www.wisla.pl

Wisla se rozkládá v malebném údolí řeky Wisly, mezi pásmy hor a Beskydských lesů. Ze západu je obklopena horským řetězem Czantoria táhnoucím se nad Stožek do sedla Kubalonka. Horský řetěz pokračuje z Równice poblíž Ustroń skrz Trzké kopce do Salmopolského sedla. Od horského průsmyku tvoří hranice od Wisly horský hřeben pohoří Barania Góra, který končí u Karolówka. Oblast Wisly zaujímá na 110 km2. Přírodním zdrojem pro město jsou lesy, které zaujímají 75% jeho rozlohy. Nejhezší úkazy flóry se nacházejí v Baranském horském masívu, kde v roce 1953 vznikla přírodní rezervace o rozloze 383 hektarů.

Wisla od chvíle svého vzniku byla feudální vesnicí spojená se Cieszynem. První zmínka o této osadě u pramene řeky Wisly pochází z roku 1615. Z počátku měla osada charakter rolnický, ale během času zemědělství ustupuje do pozadí a dělá místo chovu dobytka, vzhledem ke slabé vlhkosti půdy a horskému klimatu.
V současné době patří Wisla mezi významná turistická centra. Wislu navštíví jak v létě tak v zimě velké množství turistů. Kulturní akce pro turisty a obyvatele jsou pravidelně organizovány. Patří mezi ně: Dny varhanní a komorní hudby pořádané v krásném Lutheránském kostele, Dny Wisly, Týden Beskydské kultury atd.