Přeskočit na obsah
MENU

São João Nepomuceno (Brazílie)

São João Nepomuceno (Brazílie)

Partnerské město: São João Nepomuceno 
Stát: Brazílie
Hlavní město: Brasilia
https://www.sjnepomuceno.mg.gov.br/

Město São João Nepomuceno leží v brazilském státě Minas Gerais a čítá 25 tisíc obyvatel. Původně se v oblasti nacházela ložiska zlata, ale ta byla v 18. století zcela vyčerpána, a tak obyvatelstvo hledalo nový smysl bytí v této lokalitě. Sochu svatého Jana Nepomuckého spolu se svatojánským kultem sem tehdy byly přineseny díky Marii Anně (1683–1754), dceři Leopolda I. Habsburského, provdané za portugalského krále Jana V. Před 200 lety vyrostlo okolo původně rodinné kaple jedné z farem zasvěcené sv. Janovi Nepomuckému město São João Nepomuceno, které oslavilo 16. května 2015 dvousetleté výročí svého založení.

První kontakt z brazilského města São João Nepomuceno byl učiněn ve vztahu k Nepomuku již v roce 2003. Tehdy došlo k výměně základních informací a možností budoucího partnerství obou měst. Aktivnější kontakty se odvíjejí od roku 2015 v souvislosti s novým prefektem brazilského regionu, novým vedením našeho města a novou generální konzulkou. Výsledkem souvisejících jednání bylo rovněž uzavření oficiální partnerské dohody. Prvním brazilským zástupcem, pověřeným jednáním přímo v Nepomuku, byl Luis Pontes, jehož předci se spolupodíleli na založení města. Svatý Jan Nepomucký je nejznámějším barokním světcem, ve světe existuje 66 tisíc jeho soch. Je umisťován především na mosty, ale zároveň tvoří i obrazná pouta a mosty mezi lidmi a národy. Pontes přitom znamená v překladu most.