MENU

Rekonstrukce místních komunikací Nepomuk

Název projektu: Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02501

Název příjemce dotace: Město Nepomuk

Díky realizaci projektu došlo k rekonstrukci celkem 6 místních komunikací - pěti v Nepomuku - Luční, Myslivecká, ulice Plzeňská, U Pošty a Na Kaplance a jedné ulice Na Čiháku, v přilehlé místní části Dvorec. Rekonstrukcí dotčených místních komunikací se podařilo zajistit bezproblémové dopravní napojení jednotlivých částí města a zvýšit kvalitu života a spokojenost obyvatel. Byl vyřešen špatný technický stav komunikací (nezpevněné povrchy, chybějící chodníky) včetně odvodnění komunikací, došlo k ekonstrukci křižovatek, šířkového vedení komunikací.

Současně byly sníženy negativní vlivy dopravy (prašnost, bahno, hluk). Z důvodu bezpečnosti chodců byly místní komunikace řešeny jako zklidněné "Obytné zóny". Všechny komunikace slouží k obsluze obytných nemovitostí a rodinných domků a v případě Myslivecké ulice zpřístupňují novou obytnou lokalitu Na Daníčkách, kde byla uskutečněna výstavba nových obytných domů.

Rekonstrukce místních komunikací Plzeňské ulice, části ulice U Pošty a ulice Na Kaplance se výrazně zasloužily na zlepšení dopravní situace ve městě Nepomuku. Tyto komunikace jsou dopravní bránou historického centra města Nepomuku. Tyto komunikace jsou dopravní bránou historického centra města Nepomuku, mimo jiné rodiště sv. Jana Nepomuckého. Rekonstrukcí těchto místních komunikací došlo ke zlepšení napojení nadregionálně významného centra cestovního ruchu, jímž město Nepomuk bezesporu je.

Realizovaný projekt je jedním ze souboru projektů, kterými město Nepomuk zlepšuje dopravní infrastrukturu v obci.

Projekt "Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací" byl předložen do třinácté výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období 2007 - 2013 (ROP), který významných způsobem podporuje regionální rozvoj a v rámci Prioritní osy 1 - Dostupnost center, Oblastni podpory 1.5 - Rozvoj místních komunikací také zlepšení dopravní obslužnosti v regionu. Předložený projekt uspěl v konkurenci dalších projektů a získal tak nárok na spolufinancování z prostředků Evropské unie. Možnost čerpání podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla velmi významným aspektem úspěšné realizace projektu. Celkové náklady projektu byly ve výši 26,3 mil. Kč, výše prostředků ROP NUTS II Jihozápad podpory činila 15,3 mil. Kč.

Fyzická realizace projektu proběhla ve dvou etapách v období 2/2012 - 6/2013.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.