MENU

Přijaté dotace

Dotace za rok 2016 - bez účelového znaku
Položka Text Výše dotace (Kč) poznámka
4112 Příspěvek na státní správu 11 348 300,00  
4121 Od obcí 5 688,91  
4122 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven 447 808,00  
4122 dotace na Pečovatelskou službu 562 700,00  
4122 Podpora hospodaření v lesích 2014 - 2020 v Plzeňském kraji 30 600,00  
4122 Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku 2016" 10 000,00  
4122 Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Cesta pro život" 10 000,00  
4122 Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení - věcné prostředky pro JSDHO Nepomuk 30 000,00  
4122 Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Propagační materiál B-24 Liberator" z programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2016" 10 000,00  
4122 Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na malé letní scéně v Nepomuku" z programu "Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2016" 15 000,00  
4122 Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Městská naučná stezka Nepomuk" z programu "Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2016" 40 000,00  
4122 Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na restaurování sochy sv. Barbory z programu "Zachování a obnova památek Plzeňského kraje" 100 000,00  
4122 Neinvestiční dotace Plzeňského kraje obnovu kaple sv. Barbory z programu "Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje" 20 000,00  
4122 Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na akci " Odstranění havarijního stavu na úpravně vody Nepomuk" 180 000,00  
4222 Investiční dotace Plzeňského kraje na zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému klidné příhraničí 112 000,00 nevyčerpaná dotace ve výši 790,35 Kč vrácena na účet Plzeňského kraje
4222 Investiční dotace Plzeňského kraje na dovybavení sportoviště u ZŠ Nepomuk 50 000,00  
Celkem 12 810 096,91

 

Dotace za rok 2016 - s účelovým znakem
Položka Text Výše dotace (Kč) poznámka
4111 Dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce 2016 87 450,00  
4116 Dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí 1 400 774,00  
4116 Dotace na výkon sociální práce 148 500,00  
4116 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 104 000,00  
4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 486 541,00  
4116 Dotace na zvýšené náklady podle lesního zákona 12 750,00  
4116 Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 399 760,00  
4116 Neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2016 39 165,00  
4116 Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství z programu "Udržování a obnova kulturního dědictví venkova " na opravu kaple sv.Barbory ve Dvorci 99 000,00  
4116 neinvestiční dotace z Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v roce 2016 13 527,00  
4213 dotace na zateplení budovy ZŠ Nepomuk 105,00  
4216 Dotace na zateplení budovy ZŠ Nepomuk 1 785,00  
4216 dotace na Komunitní dům seniorů 10 200 000,00  
Celkem 12 993 357,00  
Dotace v roce 2016 - souhrn
Dotace přijatá částka
4111 87 450,00
4112 11 348 300,00
4116 2 704 017,00
4121 5 688,91
4122 1 456 108,00
4213 105,00
4216 10 201 785,00
4222 162 000,00
celkem 25 965 453,91

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.