Přeskočit na obsah
MENU

Přestupní uzel u nádraží otevřen

Název projektu: Nepomuk - Dvorec přestupní uzel

Hlavním cílem projektu přestupního uzlu Nepomuk - Dvorec bylo usnadnění a zkrácení přestupních procesů mezi dálkovou, regionální železniční a autobusovou linkovou dopravou. Hlavním přínosem projektu je předpoklad vytvoření kvalitního systému kombinované mobility s usnadněním využívání systému veřejné dopravy pro cestující. V případě připravované harmonizace jízdních řádů veřejné linkové a železniční dopravy projekt přispěje k vytváření kontinuálních přepravních řetězců bez zbytečných dob čekání při přestupech. Díky usnadnění přestupů dojde k výrazné eliminaci nepohodlí spojeného se samotným přestupním procesem a nově situované autobusové zastávky zklidní dopravní situaci v centru Dvorce.

Součástí přestupního uzlu Nepomuk – Dvorec je celkem 5 odjezdových stání a 1 odstavné stání pro autobusy návazné linkové dopravy. Integrální součástí přestupního uzlu jsou rovněž parkovací systémy  pro střednědobé parkování osobních automobilů a  pro krátkodobé parkování osobních automobilů a dále s možností zabezpečeného odstavení jízdních kol.

Výstavba a modernizace přestupního terminálu byla podpořena z Evropské unie (IROP) ve výši 12 900 000 Kč a dále dotací z Plzeňského kraje částkou 5 224 758 Kč.

Foto ze slavnostního otevření Hana Staňková (12. 9. 2019)

Foto terminálu Lukáš Mácha (stav k 3. 9. 2019)

Fotogalerie