Přeskočit na obsah
MENU

Přispějte k výsledné podobě Oborových koncepcí města

Možnost připomínkování Oborových koncepcí města Nepomuk do 17.5.2018

Druhou květnovou středu se sešli zájemci o budoucí směřování cestovního ruchu a kultury v Nepomuku již na druhém pracovním setkání se zpracovatelem a zástupci vedení města k připravované stejnojmenné oborové koncepci města. Tentokráte již byla diskutována navrhovaná koncepční opatření a byly také společně hledány další doplňující aktivity, vč. posouzení podmínek pro jejich realizaci.

Těm, kteří se tohoto ani předcházejícíh tematických setkání osobně nezúčastnili, chceme rovněž poskytnout prostor pro vyjádření k aktuálním pracovním verzím dokumentů a to formou písemných připomínek, které je možnost zasílat do čtvrtka 17. května zpracovateli Royal Haskoning DHV Czech Republic s.r.o. na email: lukas.malac@rhdhv.com

Oborové koncepce města Nepomuk:

Podpora spolkových aktivit v oblasti sportu, kultury a volného času (prac. verze koncepce zde)

Oživení náměstí (prac. verze koncepce zde)

Cestovní ruch a kultura (prac. verze koncepce zde)

Strategický plán rozvoje města Nepomuk zpracovává společnost Royal Haskoning DHV Czech Republic s.r.o.

 

Další informace k Oborovým koncepcím a ke Strategickému plánu - strategie.nepomuk.cz