MENU

Podpora sportovních akcí 2020

Veřejné dokumenty

Pravidla (pdf)
Žádost (docx)
Závěrečná zpráva (docx)

 

Charakteristika dotačního programu:

Cílem programu je rozvoj sportovních aktivit. Dotační program je určen na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbližším okolí.

 

Možní žadatelé:

Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem na území města Nepomuku.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.

 

Výše dotace:

2.000 - 20.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 120.000,-Kč.

 

Termíny dotačního programu:

01. 02. 2020 - 28. 02. 2020 do 13,00 hodin - termín pro podání žádosti

30. 06. 2020 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31. 01. 2021 - konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

 

Administrátor:

Mgr. Blanka Čubrová

Telefon: +420 371 519 742

E-mail: blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz

 

Žadatel Název projektu výše dotace

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.