MENU

Městské dotační programy pro rok 2020

Slouží pro podporu veřejně prospěšných projektů.

 

  1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací.

 

  1. Podpora kulturních akcí

Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění. Je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku.

 

  1. Podpora sportovních akcí

Cílem dotačního programu je rozvoj a propagaci sportu. Je určen na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží realizovaných ve městě Nepomuku či jeho nejbližším okolí.

 

  1. Podpora činnosti neziskových organizací

Dotační program je určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.

 

  1. Obnova historického jádra města Nepomuku

Smyslem programu je zachování památkových hodnot a rázu historického jádra města a to prostřednictvím podpory obnovy a rehabilitace staveb neprohlášených za kulturní památky, které leží na jeho území.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.