MENU

Podpora činnosti neziskových organizací 2018

Dotační program 2018

Veřejné dokumenty

Pravidla dotačního programu (pdf)
Formulář Žádost (docx)
Formulář Závěrečná zpráva (docx)

 Podpora činnosti neziskových organizací

 

Charakteristika dotačního programu:

Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života a občanské společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.

 

Možní žadatelé:

Neziskové organizace působící na území města Nepomuk.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti.

 

Výše dotace:

2.000 - 45.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 340.000,-Kč.

 

Termíny dotačního programu:

28. 02. 2018 uzávěrka podávání žádostí o dotace

27. 04. 2018 nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

23. 01.2019 konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

 

Administrátor:

Ing. Jaroslav Somolík

Telefon: +420 371 519 735

E-mail: jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz

 

Podané žádosti:

Příjemce dotace Název projektu výše dotace

Němejcův Atelier "K" z.s. VÝTVARNÉ POČINY NĚMEJCOVA ATELIERU "K" Z.S. V ROCE 2018 8 000  smlouva
Sbor dobrovolných hasičů Dvorec NÁKUP 4 KUSŮ VYCHÁZKOVÝCH UNIFOREM PRO SDH DVOREC V RÁMCI 120.VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH DVOREC 6 000  smlouva
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dvorec PROVOZ MOŠTÁRNY - OPRAVA ZAŘÍZENÍ 3 000  smlouva
KČT, odbor Nepomuk ČINNOST KČT, ODBOR NEPOMUK 10 000  smlouva
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk OBNOVA A POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PS NEPOMUK 21 000  smlouva
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk PROVOZNÍ NÁKLADY PS NEPOMUK 21 000  smlouva
Fotbalový klub Nepomuk z.s. FK NEPOMUK - ÚDRŽBA HRACÍ PLOCHY 25 000  smlouva
Fotbalový klub Nepomuk z.s. FK NEPOMUK - NAVÝŠENÍ KAPACITY ZÁCHYTNÝCH NÁDRŽÍ 27 000  smlouva
Nepal, z.s. OBNOVA HUDEBNÍ APARATURY 15 000  smlouva
Fotoklub Nepomuk z.s. ROZŠÍŘENÍ INVENTÁŘE PRO VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTOKLUBU 5 000  smlouva
Diakonie ČCE - středisko Praha STOP ŠIKANĚ, KYBERŠIKANĚ A ZÁVISLOSTEM
Český svaz včelařů, o.s. - ZO ČSV Nepomuk BEZ VČEL TO NEJDE - NAUČNÁ STEZKA - DOKONČENÍ PROJEKTU 5 000  smlouva
MC Beruška Nepomuk POTŘEBY PRO CHOD KROUŽKŮ A VYBAVENÍ HERNY 6 000  smlouva
MC Beruška Nepomuk POTŘEBY PRO CHOD A VYBAVENÍ MATEŘSKÉHO CENTRA 16 000  smlouva
Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk NÁKUP VYBAVENÍ DO KLUBOVNY SDH 9 000  smlouva
Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk NÁKUP PRACOVNÍCH STEJNOKROJŮ - VYCHÁZKOVÝCH UNIFOREM A JEJICH SOUČÁSTÍ 10 000  smlouva
TJ Sokol Nepomuk ÚDRŽBA A PROVOZ TENISOVÉHO AREÁLU 25 000  smlouva
TJ Sokol Nepomuk ČINNOST ODDÍLU PÉTANQUE 7 000  smlouva
Pro Nepomuk, z.s. PODPORA ČINNOSTI CHODU FLORBALOVÉHO TÝMU FALCONS NEPOMUK 10 000  smlouva
ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk NÁKUP PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU S PLACHTOU HD 8 750KG 2,26X1,25/1,33 13 000  smlouva
ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk NÁKUP VÍCEÚČELOVÉHO PLOVOUCÍHO ČERPADLA GCV 190PH 800 13 000  smlouva
TJ Slavoj Dvorec, z.s. ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE OKEN A VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH OMÍTEK TĚLOCVIČNY A FOTBALOVÝCH KABIN TJ SLAVOJ DVOREC 30 000 smlouva
TJ Slavoj Dvorec, z.s. ČINNOST TJ SLAVOJ DVOREC V ROCE 2018 26 000  smlouva
Myslivecký spolek Nepomuk, z.s. POMOC PŘI FINANCOVÁNÍ PROVOZU HONITBY 5 000  smlouva
Šachový klub Dvorec, z.s. DŘEVĚNÉ ŠACHOVNICE A VYBAVENÍ KNIHOVNY 9 000  smlouva
Pod Zelenou Horou, z.s. PROFESIONÁLNÍ PIANO PRO CANTO NEPOMUCENUM 15 000  smlouva

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.