Přeskočit na obsah
MENU

Otvíráme Nepomuk 2020!

Den otevřených dveří památek a muzeí.

Zahájení turistické sezóny 2020.

AKCE JE ZE ZÁKONA ZRUŠENÁ (COVID-19)Navštivte zdarma běžně nepřístupné interiéry historických staveb v Nepomuku a další působivá místa.

V době konání akce se otevřou některé běžně nepřístupné interiéry historických staveb v Nepomuku a to zcela zdarma. Vůbec poprvé v historii pořádání akce bude možné nahlédnout do domu U Lípy, v základech údajně nejstaršího domu ve městě. Připraveny jsou komentované vycházky s odkazem na 600 let od vypálení Kláštera a 400 let od dobytí Zelené Hory během třicetileté války.

Můžete navštívit: věž kostela sv. Jakuba Většího, bývalou kapli Božího těla, starou "Rybovu" školu na Přesanickém náměstí, nejstarší dům U Lípy, objekty pivovaru Zlatá kráva, historické podzemí bývalých dolů na stříbro, dvůr arciděkanství, barokní chalupu čp. 30, sklepy Na Knárovce, měšťanský dům U Petrů, Ateliér-K v Rodném domě Aug. Němejce a další působivá místa.

K prohlídce zvou Nepomucká muzea. Městské muzeum nově rozšířilo expozici Liberator o trosky německé stíhačky.

Odpolední program na dvoře arciděkanství nabídne živou hudbou dua Dubnička&Lahoda a středověké skupiny Gutta. Prostor zaplní stánky s regionálními potravinami a domácím občerstvením Nepomuckých kuchařinek.

Mapa objektů a míst v den konání akce k vyzvednutí zdarma v Informačním centru Nepomuk (8:30 - 16:00), případně před akcí ke stažení na otvirame.nepomuk.cz.

Program:

10.00 – 16.00 hod.

otevřena všechna muzea a galerie zdarma

otevřené domy (mapa objektů k vyzvednutí den konání akce v IC)

komentované vycházky na téma:
1) 600 let od vypálení kláštera - s Hanou Staňkovou (začátek v 10.00 hodin v Městském muzeu Nepomuk)
2) 30-letá válka a bitva na Bílé hoře - s Pavlem Kroupou (začátek ve 14.00 hodin v Městském muzeu Nepomuk)

12.00 – 16.00 hod. program na Přesanickém náměstí

duo Dubnička – Lahoda: Normálně nezpívám

Gutta - skupina středověké hudby

regionální minitrh na Přesanickém náměstí

občerstvení zajištěno Nepomuckými kuchařinkami

14.00 hod. Běh pro Davídka od Knárovky
Start charitativního běhu v rámci rozbehamecesko.cz

Pořádá město Nepomuk. Vstup je všude zdarma, bez nutností registrací a omezení.

 

Přehled míst zapojených do akce v roce 2019:

1. Bývalá kaple Božího těla
    Plzeňská 238
- kovárna z přelomu 19. a 20. stol. s ukázkami kovářského řemesla
První zmínka o „kostelíku“ pochází z r. 1566. Kaple byla přestavěna roku 1667 a za josefínských reforem (1786) zrušena. Od roku 1840 sloužila jako kovárna. Velmi působivý interiér, kombinace barokních kleneb a technického zařízení kovárny z přelomu 19. a 20. století, dodnes plně funkčního.

2. Kostel sv. Jakuba Většího (novinka: Kopie starých mistrů od Ladislava Čáslavského)
    Přesanické náměstí
- interiér kostela, zvonice
Nejstarší stavba v Nepomuku, gotická bazilika s románskými prvky. Kostel obklopují pozůstatky středověkého opevnění. Mobiliář z doby obnovy kostela v l. 1857-59.  Unikátní jsou točité schody na hudební kruchtu. Barokní zvonice schraňuje renesanční zvon z r. 1585 a zároveň nabízí výhled na historické jádro města.

3. Svatojánské muzeum - arciděkanství (novinka: Skutečná tvář svatého Jana Nepomuckého)
    Přesanické náměstí 1
Barokní budova vznikla dle plánů K.I. Dientzenhofera. Zdejší Svatojánské muzeum schraňuje množství uměleckých děl spojených s kultem sv. Jana Nepomuckého – nejpopulárnějšího světce 18. století. Na nádvoří je připraven doprovodný program vč. občerstvení.

4. "Rybova" škola (novinka v programu)
Přesanické náměstí 179 
- prohlídky přízemí objektu 
- na místě, kde stála roku 1654 roubená chalupa Matouše Kloboučníka a pak Jakuba Krušiny, byla v letech 1699-1701 postavena na pokyn Václava Vojtěcha ze Šternberka zděná školní budova. Do školy zde chodil slavný skladatel Jakub Jan Ryba, který na tuto dobu nevzpomínal zrovna v nejlepším. Roku 1785 město budovu prodalo a dále byla využívána jako obytný dům.

5. Kostel sv. Jana Nepomuckého
    Plzeňská/Kostelní ulice
- svatojánská meditační zahrada, expozice o Janu Nepomuckém
Na místě legendárního rodného domu Jana Nepomuckého byl roku 1641 vystavěn úplně první kostel věnovaný tomuto mučedníkovi. Současná stavba pochází z let 1734-37. Jejím autorem je známý barokní architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Kolem kostela se rozkládá malá meditační zahrada s expozicí.

6. Dům U Petrů
    Plzeňská 156
- nádvoří a hospodářské budovy
První zmínky o domě pochází z 2. pol. 16. stol. Dnešní klasicistní podobu domu určila přestavba po posledním požáru v r. 1836. Ve 2. pol. 19. stol. Zde funguje zde kupecký krám a vinárna. Roku 1923 kupuje dům Rudolf Petr, který zde zřizuje vyhlášenou drogerii .

7. Rodný dům Augustina Němejce (novinka: rozšířená expozice o Richardu Böhnelovi)
    náměstí A. Němejce 129
- otevřený Atelier K v podkroví
- speciální výstava děl Atelieru K ve stodole
Měšťanský dům z počátku 19. století, v němž se roku 1861 narodil malíř Plzeňska Augustin Němejc. V současnosti zde naleznete stálou výstavu mistrových děl.  Dnes zde je pro veřejnost otevřen Atelier K v podkroví. Díla jeho členů jsou vystavena i ve stodole.

8. Chalupa U Kočárů č. p. 30
    Zelenodolská 30
- barokní stavení s množstvím dochovaných historických prvků včetně černé kuchyně
- pidi-výstava historického ohýbaného nábytku vyrobeného koncem 19. a začátkem 20. stol. f. Thonet, Ton, Fischel, J. a J. Köhn apod.
- výčep piva ze šťáhlavického minipivovaru U Šenkýřů (od 12:00)
Nevelký dům s průjezdem představuje typickou ukázku drobné městské zástavby z 18. století. Dochovala se zde např. černá kuchyně, roubená stěna světnice, barokní dveře či trámový strop z konce 18. století. Dům je v posledních letech postupně, a mimořádně citlivě, opravován.

9. Sklepy Dannerova pivovaru
    náměstí A. Němejce 64 – vstup z Pivovarské ulice
- důlní díla ražená středověkou technikou
- instalace site-specific výtvarných děl z Tvůrčí rezidence Nepomuk 2017
V jádře barokní dům č.p. 64,dnes budova B městského úřadu. Od poloviny 19. století hostinec, pivovar a poštovní stanice rodiny Dannerů. Z valeně klenutého sklepa vede několik schodů do sklepů tesaných ve skále, z nichž vycházejí dvě chodby ražené středověkou technikou. Jedná se o pozůstatky zdejších stříbrných dolů doložených ve 14. století.

10. Pivovar Zlatá kráva (novinka v programu, omezené časy prohlídek)
    náměstí A. Němejce 69, zadní nádvoří
- nově zrekonstruovaný pivovar z 19. století, autenticky dochovaná humnová sladovna. Na začátku této pivní cesty stojí dvě rodiny - Sochorovi a Petružálkovi. Výkonným sládkem je Žaneta, která přebírá řemeslo od svého otce Petra Petružálka, ten jako zkušený ručí za kvalitu vařeného piva.
- expozice zemědělské techniky na nádvoří a prohlídka pivovaru (začátek prohlídek pivovaru pouze 10:30,11:30, 12:30 a 13:30)
- možnost ochutnávky piv či oběda ve Švejk restaurantu

11. Průjezd bývalé Piaristické koleje (novinka v programu)
   náměstí A. Němejce 126
- výstava fotografií Nás taky fotil Emil! Přijďte se podívat na snímky staré někdy i 60 let, které pořídil věhlasný nepomucký fotograf Emil Sýkora.

12. Městské muzeum a galerie – stará radnice (novinka: rozšířená expozice Liberator)
    náměstí A. Němejce 126 
- v budově staré radnice a okresního soudu dnes sídlí muzeum, v němž můžete vidět např. expozice o zaniklém cisterciáckém klášteru, sestřeleném bombardéru Liberator, zámku Zelená Hora nebo místních osobnostech. 

13. Zelenohorská pošta - Expozice veteránů
    Zelenohorská 76

- zpřístupněné expozice a dobové interiéry vč. sklepení
- zahájení výstavy AURORA - fotografie Kláry Šelmátové
- probíhající obnova dekorativní výmalby z r. 1888 (komnata kněžny Gabriely)
- předení vlny na kolovratu
- stylová kavárna s lehkou francouzskou kuchyní, moravskými víny a pivem z malých pivovarů

Zámeček Táborských z Hirschfeldu sloužil v letech 1708-1843 jako poštovní dostavníková stanice Zelená Hora – Grünberg. V hospodářských budovách najdete muzeum historických vozidel, v domě expozici věnovanou stavebnímu vývoji města a historii objektu.

 14. Hostinec Na Knárovce
    Klášter 75 
- prastará zájezdní hospoda v podzámčí, možnost občerstvení
- mimořádně zpřístupněné pivní sklepy
Zmínky o zájezdní hospodě na úpatí Zelené Hory pocházejí již z 16. století, byla nazývána Na Vyskočilce. Již tři sta let zde šenkuje rodina Knárů, proto též název Na Knárovce. Výjimečně můžete nahlédnout do starobylých sklepů, které jsou tajemstvím zdejšího lahodného piva.

15. Šternberský dvůr pod Zelenou Horou (novinka v programu)
    Klášter-Zelená Hora
- mimořádné prohlídky zchátralého barokně-klasicistního dvora Šternberk. Ten byl v roce 1952 převzat armádou a od té doby je veřejnosti nepřístupný. Dvůr byl vystavěn za vlády Václava Vojtěcha ze Šternberka, po něm obdržel také své jméno. V minulosti zde byly například stáje, důchody, letní koncerty, věhlasný pivovar či byty pro služebnictvo. Za armády byl v místě dvora důstojnický klub, jídelna či ve filmu Černí baroni pověstný Kefalínův ráj vepřů. V roce 2004 převzala zchátralé objekty od armády obec Klášter. Prohlídky s průvodcem se zde budou konat vůbec poprvé. Vstupenky pouze v předprodeji v Informačním centru Nepomuk a na www.plzenskavstupenka.cz (od 1. dubna). Výtěžek ze vstupného poputuje v plné výši na opravy dvora a zámku Zelená Hora.

Komentované prohlídky:

Svatojakubské náměstíčko
Přesanické náměstí, arciděkanství, kostel sv. Jakuba Většího

Návštěvníci této prohlídky budou mít možnost navštívit místa, která nejsou běžně přístupná, a z vyprávění průvodkyně se dozví mnohé zajímavosti, jež se k nim vztahují. Prostor Přesanického náměstí je lokalitou, kde se nacházela historicky nejstarší zástavba města a domy zde stojící mají značnou památkovou hodnotu, jako například dům U České lípy, jehož základy jsou pozdně gotické, či vedle stojící č.p. 179, původně škola založená Václavem Vojtěchem ze Šternberka. Budova arciděkanství č.p. 1, dříve fara, je též barokní stavbou, ačkoliv sklepy má mnohem staršího původu. Její část dnes zabírají prostory Svatojánského muzea, které se tematicky věnuje snad nejslavnějšímu nepomuckému rodákovi. Kostel sv. Jakuba Většího (Staršího) byl založen již ve 12. století pomuckým konventem cisterciáků a ve dvou etapách, nejpvre na konci 13. století a následně na vrcholu vlády Karla IV., byl honosně přestavěn v gotickém slohu. V minulosti, zhruba do poloviny 19. století, býval okolo kostela hřbitov. Samostatně stojící zvonice, která dodnes nese zvon z roku 1585, byla vystavěna v době pozdně barokní, zřejmě na místě starší věže. Na protilehlé straně Přesanického náměstí, za silnicí I/20, stával v místech parčíku městský špitál, který spolu s dalšími budovami musel v 60. letech 20. století ustoupit výstavbě přeložky a rozšíření státní silnice.

Zelenohorská aneb Svatojánská cesta
Po památkách barokní zbožnosti od kaple Božího těla až k Zelené Hoře

Vycházka bude začínat u bývalé kaple Božího těla na břehu Špitálského rybníka a seznámí návštěvníky s četnými památkami barokní zbožnosti vázanými zejména na svatojánský, svatovojtěšský a mariánský kult a s tradicí významného poutního místa. Idea Zelenohorské cesty vznikla v návaznosti na projekt Západočeské baroko, zpřesněna pak byla v rámci příprav nového územního plánu. Jedná se vlastně o hlavní turistickou trasu Nepomukem, na níž je možné spatřit nejvýznamnější pamětihodnosti. Ale nejen to - Zelenohorská (nebo Svatojánská) cesta představuje autentickou barokní trasu, po níž se ubírali poutníci, kteří přišli navštívit zdejší místa zvláštní zbožnosti. Ona totiž skoro všechna na ní leží. A navíc jde o téměř archetypální putování od vody, z údolí až na vrcholek hory, k oblakům. Oproti jiným obdobným barokním stezkám není tato lemována zastaveními křížové cesty, ale jinými artefakty barokního sakrálního umění spojenými zejména s postavami tří místních patronů - sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha a Panny Marie. Naše putování začíná u bývalé kaple Božího těla, o níž je první zmínka již z roku 1566. Až do konce monarchie šlo o první stavbu, kterou potkal příchozí od Klatov, Plzně či Přeštic. Kousek dále, na hrázi Špitálského rybníka, stojí v novorenesanční výklenkové kapli mimořádně hodnotná vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého, která bývala cílem mnoha poutníků. Nad rybníkem se tyčí gotický kostel sv. Jakuba Většího, který obzvláště z této strany nezapře, díky kvádrované baště, že patřil mezi nevelkou skupinu opevněných kostelů. Také tento svatostánek byl součástí svatojánského kultu - a to jako místo, kde byl sv. Jan pokřtěn. Před budovou arciděkanství, která byla v polovině 18. století přestavěna podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera, stojí jeden z nějstarších morových sloupů v kraji, který nese sochu zdejšího patrona - sv. Vojtěcha. Sloup se do roku 1976 nacházel na velkém náměstí a světec původně shlížel k Zelené hoře. V ohradní zdi kostela je pak umístěna v goticky tvarované novodobé kapličce barokní socha Panny Marie Zelenohorské, původně stojící před domem Táborských z Hirschfeldu - Zelenohorskou poštou. Plzeňskou (či původně Kostelní) ulicí trasa pokračuje k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého, postavenému na údajném místě světcova rodného domu. Stavba od K. I. Dientzenhofera s typickým dvouvěžovým průčelím je nejvýznamnější památkou barokní zbožnosti i architektury v Nepomuku. Na hlavním náměstí spatříme množství soch, mezi nimi rovněž dvě Panny Marie z 19. století a sv. Jana Nepomuckého z roku 1993. Nás ale bude zajímat zejména polychromovaná socha Jana Nepomuckého ve štítu dnešního městského muzea (původně staré radnice). Též k ní byla vypravována procesí. Rozlehlý prostor náměstí pak při poutích sloužil nejen jako tržiště, ale i pro venkovní kázání a bohoslužby pro tisíce poutníků zblízka i z dáli. Od severovýchodního cípu náměstí nese ulice již opravdu jméno Zelenohorská. Před budovou staré Zelenohorské pošty stávala na vysokém soklu z lomového kamene dříve zmíněná socha Panny Marie. V domě se nacházel též votivní deskový obraz z roku 1685 zachycující všechny nepomucké patrony a navíc sv. Floriána. Cesta dále pokračuje alejí k zámku. Před hostincem Na Knárovce-Vyskočilce, jehož jméno je spojeno se svatovojtěšskou legendou, se nalézá studánka s pozoruhodnou barokně-dynamickou sochou sv. Jana Nepomuckého. O kus dále stojí mezi mohutnými lipami Pieta z poloviny 18. století. Zde trasa B končí, neboť zámek Zelená Hora není, bohužel, v tomto termínu přístupný. Jinak by trasa Zelenohorské cesty pokračovala alejí vzhůru k zámku, kde by vyvrcholila vstupem do poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde se nachází nejen moderní nerezový oltář s milostnou sochou Panny Marie Zelenohorské, ale též kámen, z něhož prý žehnal biskup sv. Vojtěch tomuto kraji.

Akce se koná u příležitosti Mezinárodního dne památek (18.4.).


Pořádá: KIC Nepomuk

Fotogalerie