Přeskočit na obsah
MENU

OTÁZKY A ODPOVĚDI K FORMULÁŘI „Registrace k poplatku za komunální odpad“

Otázky a odpovědi k formuláři

„Registrace k poplatku za komunální odpad“

 

  • Proč je nutné vyplnit formulář?

Poskytování informací o osobách a jejich trvalém pobytu vychází z ustanovení zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a ze schválené obecně závazné vyhlášky. Informace které shromažďuje evidence obyvatel či matrika nejsou pro evidenci poplatků směrodatné.

  • Kdo má povinnost vyplnit formulář?

Formulář je povinna vyplnit každá osoba v domácnosti tj. i nezletilé děti. Za nezletilé děti vyplní formulář jeden ze zákonných zástupců. Dále formulář vyplní vlastník nemovitosti nacházející se na území města, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.

  • Kdo vyplní formulář, pokud vlastní nemovitostí více vlastníků?

V tomto případě vyplní a odevzdá formulář jeden z vlastníků.

  • Proč musím formulář podepsat dvakrát?

První podpis připojujete k provedené registraci o ohlášení poplatkové povinnosti. Druhý podpis je na základě zákona o ochranně osobních údajů (GDPR) a vyjadřujete tím souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro danou agendu.

  • Proč je nutné sdělit informace o velikosti svozové nádoby (popelnice) a počtu svozů?

Tento požadavek vznikl na podnět svozové firmy a byl upřesněn až po uzávěrce vydání Nepomuckých novin. Informace potřebuje svozová firma i město Nepomuk z důvodu přípravy změny v systému likvidace odpadů od roku 2025.

FORMULÁŘE A DALŠÍ INFORMACE NAJDETE V NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZU: www.nepomuk.cz/obcan/jak-platit-poplatek-za-psy-a-odpady-v-roce-2024/