Přeskočit na obsah
MENU

Jak platit poplatek za psy a odpady v roce 2024 - formuláře

Veřejné dokumenty

formulář_Registrace_k_poplatku_ze_psů (pdf, 673,07 kB)
formulář_Registrace_k_poplatku_za_komunální_odpad (pdf, 658,11 kB)
formulář_Registrace_k_poplatku_za_komunální_odpad PŘÍLOHA (pdf, 406,31 kB)
formulář_Registrace_k_poplatku_z_pobytu (pdf, 513,65 kB)
formulář_nově narozený (pdf, 857,47 kB)
Žádost_o_vydání_potvrzení_o_bezdlužnosti (pdf, 392,44 kB)

Vážení čtenáři a obyvatelé Nepomuka a Dvorce,

rádi bychom Vás touto cestou chtěli informovat o nastávajících změnách při vybírání místních poplatků. Od ledna 2024 přecházíme na nový evidenční systém místních poplatků, který přináší několik změn jak pro nás zaměstnance tak i pro Vás občany. Dne 09.11.2023 projednalo a schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk nové obecně závazné vyhlášky.

 

Sazba poplatku za komunální odpad pro rok 2024 činí:

 • 990 Kč za poplatníka nebo za nemovitost,která je umístěna na území města a není zde přihlášená žádná fyzická osoba.

 

Sazba poplatku ze psů pro rok 2024 činí (poplatek platí držitel psa):

 • 600 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech
 • 200 Kč za kalendářní rok a každého psa v bytových domech, jehož držitel je osoba starší 65 let
 • 150 Kč za kalendářní rok a každého psa v ostatních nemovitostech

 

NOVĚ:

 • Žádáme každého občana, který má trvalé bydliště na území města Nepomuk nebo zde vlastní nemovitost, aby splnil svoji ohlašovací povinnost, tj. vyplnil a odevzdal formulář ohlašovací povinnosti. Tento dokument je spolu s důležitými informacemi zveřejněn na úřední desce a na stránkách města Nepomuk. Příslušný formulář bude možné odevzdat na podatelně MěÚ, popř. zaslat poštou, elektronicky e-mailem či datovou schránkou.
 • Každému občanovi byly vygenerovány nové VARIABILNÍ SYMBOLY, které se budou od ledna 2024 používat k identifikaci plateb za komunální odpad i za psy. Prosíme, aby jste si tyto variabilní symboly uchovali a používali je.
 • Nový variabilní symbol Vám bude po odevzdání vyplněného formuláře sdělen popřípadě zaslán na uvedený e-mail.

 

Přinášíme doporučený postup k ohlašovací povinnosti:

 1. Vyplnit formuláře (za odpady i za psy) a odevzdat na podatelnu MěÚ, popř. zaslat poštou, elektronicky, nejlépe do konce roku 2023.
 2. Placení poplatku bude probíhat od ledna 2024.
 3. a) na podatelně – v hotovosti nebo kartou, obdržíte známku ihned

b)bezhotovostně na účet – převodem na účet města, po připsání platby na účet města si lze vyzvednout známku osobně na podatelně (již nebudou zasílány)

 1. Producent odpadu vylepí obdrženou známku.

 

Způsob úhrady poplatků:

Město Nepomuk již nebude zasílat složenky za komunální odpad a za psy. Nájemci městských bytů i členové společenství vlastníků bytových jednotek si budou poplatek za odpad hradit sami přímo na účet města či na podatelně MěÚ Nepomuk.

 

 • hotově nebo kartou na podatelně Městského úřadu, nám. A. Němejce 63, přízemí budovy A

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00–18:00

 • platbou na účet města

číslo účtu příjemce: 19 - 725 628 399 / 0800

variabilní symbol: nový variabilní symbol vygenerovaný evidenčním systémem!

případně lze uvést do poznámky bližší specifikaci

               

V případě úhrady místních poplatků na účet města bude doklad o zaplacení vydáván pouze na vyžádání.

 

Veškeré informace k poplatkům poskytneme v podatelně Městského úřadu Nepomuk, nám. A. Němejce 63, přízemí budovy A, tel.: 371 519 711, e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz nebo na tel.:371 519 772, 371 519 711 – ústředna a e-mail: dana.vanikova@urad-nepomuk.cz


14.12.2023

Otázky a odpovědi k formuláři

„Registrace k poplatku za komunální odpad“

 

 • Proč je nutné vyplnit formulář?

Poskytování informací o osobách a jejich trvalém pobytu vychází z ustanovení zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a ze schválené obecně závazné vyhlášky. Informace které shromažďuje evidence obyvatel či matrika nejsou pro evidenci poplatků směrodatné.

 • Kdo má povinnost vyplnit formulář?

Formulář je povinna vyplnit každá osoba v domácnosti tj. i nezletilé děti. Za nezletilé děti vyplní formulář jeden ze zákonných zástupců. Dále formulář vyplní vlastník nemovitosti nacházející se na území města, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.

 • Kdo vyplní formulář, pokud vlastní nemovitostí více vlastníků?

V tomto případě vyplní a odevzdá formulář jeden z vlastníků.

 • Proč musím formulář podepsat dvakrát?

První podpis připojujete k provedené registraci o ohlášení poplatkové povinnosti. Druhý podpis je na základě zákona o ochranně osobních údajů (GDPR) a vyjadřujete tím souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro danou agendu.

 • Proč je nutné sdělit informace o velikosti svozové nádoby (popelnice) a počtu svozů?

Tento požadavek vznikl na podnět svozové firmy a byl upřesněn až po uzávěrce vydání Nepomuckých novin. Informace potřebuje svozová firma i město Nepomuk z důvodu přípravy změny v systému likvidace odpadů od roku 2025.