MENU

Obnova historického jádra města Nepomuku 2018

Dotační program 2018

Veřejné dokumenty

Pravidla dotačního programu (pdf)
Mapka s vymezením historického jádra (jpg)
Formulář Žádost (doc)
Formulář Závěrečná zpráva (docx)
Informační tabulka – závazný vzor (docx)

Obnova historického jádra města Nepomuku

 

Charakteristika dotačního programu:

Cílem Programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky ležících na území historického jádra města Nepomuku s důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu města.

Dotace se poskytuje na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou historického řešení nemovitostí, jejich částí nebo drobných staveb.

 

Možní žadatelé:

Žadateli mohou být fyzické osoby vlastnící nemovitost ležící na území historického jádra města Nepomuku.

 

Výše dotace:

10.000 - 100.000 Kč. Maximálně 60% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 264.000,-Kč.

 

Termíny dotačního programu:

28. 02. 2018 uzávěrka podávání žádostí o dotace

27. 04. 2018 nejzazší lhůta pro konečné rozhodnutí o přidělení dotace

04. 09. 2018 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly

13. 11. 2018 konec lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování

18. 12. 2018 mezní termín pro proplacení dotace

 

Administrátor:

Mária Rašínová

Telefon: +420 371 519 743

E-mail: maria.rasinova@urad-nepomuk.cz

 

Podané žádosti:

Příjemce dotace výše dotace

Ing. Jiří Ďurák 90 000  smlouva
Eva Havránková 64 000  smlouva
Ing. Rudolf Petr 80 000  smlouva
Dana Větrovcová 30 000  smlouva

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.