Přeskočit na obsah
MENU

Městské dotační programy pro rok 2019

Městské dotační programy pro rok 2019 slouží pro podporu veřejně prospěšných projektů. Příjem žádostí do 10. 4. 2019. Pravidla a podrobnosti naleznete v odkazu https://www.nepomuk.cz/obcan/dotacni-programy/.

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací.

Podpora kulturních akcí
Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění. Je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku.

Podpora sportovních akcí
Cílem dotačního programu je rozvoj a propagaci sportu. Je určen na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží realizovaných ve městě Nepomuku či jeho nejbližším okolí.

Podpora činnosti neziskových organizací
Dotační program je určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.

Obnova historického jádra města Nepomuku
Smyslem programu je zachování památkových hodnot a rázu historického jádra města a to prostřednictvím podpory obnovy a rehabilitace staveb neprohlášených za kulturní památky, které leží na jeho území.