MENU

Město rozdá na dotacích přes milion

Městské dotační programy na podporu obecně prospěšných aktivit pokračují i v roce 2018. Zastupitelstvo schválilo jejich pravidla na svém prosincovém zasedání.Podpora z městského rozpočtu je určena hlavně pro spolky, část peněz poputuje i na opravy domů v centru města. Programů je stejně jako v loňském roce pět.

Největší částka směřuje obecně na podporu činnosti místních spolků. V příslušném programu je možné žádat o peníze například na nákup různého vybavení, zařízení kluboven, ale třeba i na spolufinancování provozních nákladů běžné činnosti.

Čtvrt milionu je určeno na opravy domů na starém městě, přičemž hodnotící kritéria preferují zachování či obnovu historického vzhledu objektů, zachování rázu města a zlepšení vzhledu veřejných prostranství. Typickým příkladem vhodného záměru je oprava střechy, fasády či okenních a dveřních výplní, ideálně za použití tradičních řemeslných postupů a technologií.

Nemalé podpoře se těší i organizované volnočasové aktivity dětí a mládeže, tedy různé kroužky či sportovní oddíly. Tento program rozdělí 220 tisíc, přičemž na člena každého kroužku poputuje stejná částka.

Z veřejných zdrojů bude podpořeno také pořádání kulturních a sportovních akcí – a to především takových, které jsou kvalitní a přispějí k oživení společenského života v našem městě. 

Rozdělení jednotlivých dotací budou, dle předem stanovených kritérií, navrhovat příslušné komise, jejich návrhy pak bude schvalovat rada a zastupitelstvo. Žadatelé se také mohou obrátit na administrátory jednotlivých dotačních programů, kteří jim rádi poradí.

Dotační tituly

1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže – 220.000 Kč
2. Podpora kulturních akcí – 120.000 Kč
3. Podpora sportovních akcí – 120.000 Kč
4. Podpora činnosti neziskových organizací – 340.000 Kč
5. Obnova historického jádra města Nepomuku – 264.000 Kč

Mezní termín pro podání žádosti o dotaci je stanoven na 28. února 2018.

Bližší informace naleznete zde

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.