MENU

Dotační programy města na rok 2020 schváleny

Zastupitelstvo města Nepomuk schválilo dne 12. prosince 2019 pravidla pěti dotačních programů na rok 2020. Na tyto programy má Nepomuk v rozpočtu na tento rok připraveny finanční prostředky ve výši jeden million padesát tisíc korun.

 

 1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Cílem dotačního programu je podpora smysluplného trávení volného času cílové skupiny. Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací.

 

Možní žadatelé:

Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které provozují kroužky či oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí v jednom kroužku 525.

 

Výše dotace:

Celková alokace v dotačním programu: 220.000,- Kč

Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu podaných žádostí.

 

Termíny dotačního programu:

 1. 2. 2020 28. 02. 2020 do 13,00 hodin termín pro podání žádosti
 2. 6. 2020 nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
 3. 1. 2021 konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

 

Administrátor:

Mgr. Blanka Čubrová

Telefon: +420 371 519 742

E-mail: blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz

 

 1. Podpora kulturních akcí

Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění ve městě Nepomuku. Grantový program je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku.

 

Možní žadatelé:

Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.

 

Výše dotace:

2 00020 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 120000,- Kč

 

 

Termíny dotačního programu:

 1. 2. 2020 28. 2. 2020 do 13:00 hodin termín pro podání žádosti
 2. 6. 2020 nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
 3. 1. 2021 konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

 

Administrátor:

Ing. Petra Šašková

Telefon: +420 371 580 337

E-mail: petra.saskova@urad-nepomuk.cz

 

 1. Podpora sportovních akcí

Cílem dotačního programu je rozvoj sportovních aktivit, společenského života a aktivního životního stylu. Dotační program je určen na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbližším okolí.

 

Možní žadatelé:

Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem na území města Nepomuku.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.

 

Výše dotace:

2 00020 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 120 000,- Kč

 

Termíny dotačního programu:

 1. 2. 2020 28. 2. 2020 do 13:00 hodin termín pro podání žádosti
 2. 6. 2020 nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
 3. 1. 2021 konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

 

Administrátor:

Mgr. Blanka Čubrová

Telefon: +420 371 519 742

E-mail: blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz

 

 1. Podpora činnosti neziskových organizací

Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života a občanské společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.

 

Možní žadatelé:

Neziskové organizace působící na území města Nepomuk.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti.

 

Výše dotace:

2 00045 000 Kč. Maximálně 80 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 340 000,- Kč

 

Termíny dotačního programu:

 1. 2. 2020 28. 2. 2020 do 13:00 hodin termín pro podání žádosti
 2. 6. 2020 nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace
 3. 1. 2021 konec lhůty pro předání závěrečné zprávy

 

Administrátor:

Ing. Jaroslav Somolík

Telefon: +420 371 519 735

E-mail: jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz

 

 1. Obnova historického jádra města Nepomuku

Cílem dotačního programu je podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky ležících na území historického jádra města Nepomuku s důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu města.

 

Možní žadatelé:

Žadateli mohou být pouze fyzické osoby vlastnící nemovitost ležící na území historického jádra města Nepomuku.

 

Výše dotace:

10 000100 000 Kč. Maximálně 60 % uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 250 000,- Kč

 

Termíny dotačního programu:

 1. 2. 2020 28. 2. 2020 do 13:00 hodin termín pro podání žádosti
 2. 4. 2020 mezní termín pro konečné rozhodnutí o přidělení dotace
 3. 9. 2020 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly
 4. 11. 2020 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady

 

Administrátor:

Eva Járová Honsová

Telefon: +420 371 519 743

E-mail: eva.jarova@urad-nepomuk.cz

 

Podrobnější informace k jednotlivým dotačním programům na rok 2020 jsou zveřejněny v příslušné rubrice těchto stránek (https://www.nepomuk.cz/obcan/dotacni-programy/).

 

Jaroslav Somolík,

odbor finanční, majetkový a školství, Městský úřad Nepomuk

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.