Přeskočit na obsah
MENU

Dokončování Oborových koncepcí města

Oborové koncepce města Nepomuk - druhé kolo tematických workshopů

Dne 10.3. března se uskutečnila, série 3 tematických workshopů pro odbornou i širší veřejnost pro zpracovávaná témata oživení náměstí, cestovní ruch a kulturu a rozvoj volnočasových aktivit v oblasti sportu a kultury.

Zpracovatel představil svůj pohled (na základě sběru vstupních dat) na problematiku v rámci každé jednotlivé koncepce a účastníci z řad veřejnosti a vedení města v diskusi doplnily svůj pohled a další podněty.

Na přelom dubna a května je připravováno druhé kolo těchto tematických workshopů, kde již budou diskutována navrhovaná koncepční opatření a budou hledány další doplňující aktivity, vč. posouzení podmínek pro jejich realizaci.

Pokud chcete svými zkušenostmi, názory či postřehy přispět k tvorbě zmíněných oborových koncepcí, udělejte si na WS čas.

Harmonogram pracovních setkání:

So 28. dubna, od 09:30h - Podpora spolkových aktivit v oblasti sportu, kultury a volného času (prac. verze koncepce zde; doplněná aktualizace k 6.6.2018 zde)

So 28. dubna, od 12:00h - Oživení náměstí (prac. verze koncepce zde; doplněná aktualizace k 6.6.2018 zde)

St 9. května, od 17:30h – Cestovní ruch a kultura (prac. verze koncepce zde; doplněná aktualizace k 6.6.2018 zde)

Jak jsme již informovali, před prvním WS, zvolená témata Oborových koncepcí vycházela mj. i z předcházejícího Strategického plánu rozvoje města Nepomuk, jehož nejaktuálnější znění (včetně jeho 3 příloh) naleznete zde: Strategie ver.7;  Příl.1 SP Nezkrácená verze analytického profilu města ver. 11; Příl. 2 SP Shrnutí výsledků dotazníkového šetření ver. 3; Příl. 3 SP Detailně rozpracovaná opatření Strategie města ver. 5

Strategický plán rozvoje města Nepomuk zpracovává společnost Royal Haskoning DHV Czech Republic s.r.o.

 

Další informace ke Strategickému plánu - strategie.nepomuk.cz

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2021, Design by Beneš & Michl.