Přeskočit na obsah
MENU
Zpět na výpis

Jarní svatojánská pouť

Kultura
Datum konání: 17. 3. 2023 - 19. 3. 2023
Místo konání: Nepomuk  Ukázat na mapě

Výročí 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého - přednáška, koncert a mše

17. 3.
Přednáška  - P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ
od 18.00 hodin, Hudební sál Arciděkanství Nepomuk

Název: Sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů
Anotace: Ze zástupu ctitelů sv. Jana Nepomuckého barokní doby deset vybraných osob povypráví, co se jim na tomto světci líbí, co je v jeho životě inspiruje a motivuje, za co mu vděčí, jakou dobrou zkušenost s ním učinily. Budou to lidé různého společenského postavení, vzdělání, profesního zaměření, osoby různé životní úrovně i věku. Společné jim bude to, že sv. Jan Nepomucký pro ně mnoho znamená

18. 3.
Koncert "Gotická duchovní hudba doby Johánka z Pomuku"
- od 18.00 hodin, Hudební sál arciděkanství Nepomuk
- program Středověké mariánské antifony (Moteta, duchovní skladby včetně "mariánských" kompozic a antifon od největšího skladatele pozdního středověku své generace, který působil na významných evropských dvorech-Guillauma Dufaye). Vystoupí profesor Tomáš Hála (varhany, spinettino, clavisimbalum) a  studenti Pražské konzervatoře-3 altistky a 2 tenoristé.

19. 3.
Poutní mše svatá – celebruje P. Mgr. Miroslav Herold, Lic
., SJ
od 11.00 hodin, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
slavnostní uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského
v 10.30 hodin procesí od Arciděkanství ke kostelu sv. Jana Nepomuckého


10. 4.
Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži
(Joseph Haydn) – koncert smyčcového kvarteta PiKap Quartet
16.00 hodin, Hudební sál Arciděkanství Nepomuk

Fotogalerie

Další nadcházející události

Čtvrtek
20. 6.
2024

Vypsaná fixa

zámek Zelená Hora

nový termín 20. 6. od 17.00

Pátek
21. 6. - 23. 6.
2024

Nefestík

Zelenohorská pošta

rodinný festival nekomerční hudby, divadla a filmu

Pátek
21. 6.
2024

M. Steinmasslová a F. Kreuzmann: Milý Komenie

zámek Zelená Hora

Komponovaný pořad věnovaný jednomu z největších českých myslitelů, filosofů, spisovatelů a pedagogů J. A. Komenskému, je především dialogem.

Sobota
22. 6.
2024

Posezení při muzice Pepy Nauše

Podhůří, náves

pořádá Spolek pro Podhůří, z.s.

Neděle
23. 6.
2024

Den s námi – Vítání léta 2024

Dětský domov Nepomuk, U Daliborky 278

Program: bude upřesněn (dětské atrakce, malování na obličej, zmrzlinový stánek, občerstvení, dětské divadlo, kejklířská show, koncert, prohlídky bytových prostor domova)

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz