Přeskočit na obsah
MENU
Zpět na výpis

Kostel sv. Václava

Žďár

Kostel sv. Václava

Otevírací doba:

Přístupno příležitostně

Bohoslužby

Od března do listopadu 1x měsíčně - první neděli v měsíci - 11:45

Místo/adresa:

Žďár
Ukázat na mapě

Památky
7,8 km

Jednolodní kostel sv. Václava se západní věží byl postaven ve slohu cisterciácké gotiky na severním okraji vsi Žďár v 1. polovině 14. století. Z původní stavby je dochován presbytář, zdivo lodi, portál na její jižní straně a základ věže. Sakristie je z doby renesance. Loď byla barokně přestavována ve 2. polovině 18. století a v r. 1815 byla zvýšena věž. Další úpravy kostela proběhly v letech 1819, 1858 a 1932. Naposled byl kostel opravován kolem r. 1995.

 

Současná stavba je jednolodní a má pětiboce uzavřený presbytář s křížovou žebrovou klenbou s maskovanými konzolami a okenními trojlistovými kružbami. Při severní straně se nachází sakristie a před západním průčelím věž. Na jižní straně je zazděný hrotitý portál se sedlovým tympanonem. Sakristie je zaklenuta křížovou hřebínkovou klenbou, loď pak třemi poli valené klenby.

 

V presbytáři byly náhodně objeveny v r. 1932 pod renesanční omítkou fresky se svatováclavskou legendou z poloviny 14. století, nejstarší s touto tématikou v Čechách. Malby byly následně restaurovány. Svatý Václav je na malbách představen jako světec a rytíř. Děj legendy se odvíjí shora od severní stěny v prvním klenebním poli u vítězného oblouku. Zachyceny jsou Václavovy ctnosti i jeho dobročinné a zbožné skutky, které činil společně se svým druhem Podivenem. Zobrazeny jsou i Václavovy práce na poli a vinici. Závěr malby obsahuje detailní a rozfázované výjevy z Václavova zavraždění ve Staré Boleslavi. Svatováclavská tématika je obsažena i na ostění okna na jižní straně presbytáře: vlevo je sv. Václav jako rytíř s kopím a mečem, vpravo sv. Václav vykupuje pohanské děti z otroctví.

 

Zařízení kostela je barokní. Hlavní oltář pochází z doby po r. 1700 a je doplněn sochami sv. Václava a andělů. Boční oltář sv. Antonína Paduánského je raně barokní s obrazem datovaným mezi léty 1660 a 1665. Oltář sv. Václava je novodobý s použitím řezbářských částí raně barokního oltáře z r. 1660.

 

Ze starých zvonů kostela byl největší ulit v Plzni Matějem Lautnerem r. 1607, druhý pochází z r. 1654. Varhany pocházejí z r. 1909 a zhotovil je varhanář Jan Tuček (1842-1913) z Kutné Hory.

 

Kostel sv. Václava je filiálním ve farnosti Blovice a nedělní bohoslužby se v něm konají jedenkrát měsíčně.

Výsledek obrázku pro kostel sv. václava žďár u blovic

Související obrázek

...

Poslední aktualizace: 14. 9. 2021

Další místa v okolí

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz