MENU

Změny ve Fénixu

Po čtyřech letech provozu volnočasového centra Fénix dochází k jedné zásadní změně, která by ale, pro všechny, kteří navštěvují zdejší kroužky, dílny a semináře, neměla být prakticky vůbec patrná.

S Fénixem se loučí jeho zakladatelka Mirka Brožová a s ní i stávající provozovatel - Monastery z.ú. Volnočasové centrum bude nadále provozovat přímo město Nepomuk, které je majitelem budovy i veškerého vybavení v ní a také nositelem projektu, podpořeného ze strukturálních fondů EU, na jehož základě bylo centrum v roce 2013 zřízeno. Ke změně došlo náhle a v nepříliš vhodném čase, pár týdnů před začátkem nového školního roku, přesto se díky konstruktivnímu přístupu stávajícího provozovatele i městské rady podařilo dohodnout a připravit hladký přechod do nové etapy. Do probíhající změny se zapojila i výrazná většina lektorů, za což jim patří uznání a dík.

Stávající ředitelku volnočasového centra vedly k odchodu zejména osobní, rodinné, důvody. Mirka bude ještě nějaký čas pomáhat s transformací volnočasového centra, vedení centra a administrativu ovšem přebírá Eva Valmová, která zde již v loňském roce působila a má tedy potřebné zkušenosti k zabezpečení kontinuity a bezproblémového provozu. Mirce nezbývá než poděkovat za to, že se jí v Nepomuku podařilo vybudovat instituci, která do města s titulem obce s rozšířenou působností nepochybně patří. Díky Fénixu zde existuje nejen množství kroužků pro děti i kurzů pro dospělé, které tu předtím chyběly, ale též prostor pro setkávání a osobní rozvoj.

Volnočasové centrum by tedy mělo nerušeně fungovat dál. Jedinými změnami pro školní rok 2017/2018, mimo té personální, jsou nová čísla bankovního účtu a telefonu. Orientační přehled kroužků naleznete na protější straně, přesný rozpis včetně přihlášky najdete na známých webových stránkách fenix-nepomuk.cz i v brožurkách, které budou v první polovině září rozneseny do poštovních schránek.

Lektory, kteří by se rádi připojili do týmu Fénixu uvítáme osobně po telefonické domluvě na tel. č. 737 500 427.

Zájemce o kroužky, ale i všechny ostatní, zveme na dny otevřených dveří, které se budou konat 15. a 16. září.

Více na fenix-nepomuk.cz

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.