Přeskočit na obsah
MENU

Zápis nových žáků do ZUŠ Nepomuk

pro šk. rok 2023/2024
(i pro děti, kterým je k 1. 9. 2023 5 let – umělecká přípravka)

Čtvrtek 15. 6. 2023 14.00 – 18.00 hod.
V ZUŠ Nepomuk

Hudební obor: zazpívat dvě libovolné písničky U přijímacích zkoušek se zjišťuje především zájem uchazeče o zvolený obor a přirozené hudební schopnosti — intonace lidové písně, rytmus, hudební paměť, fyzické dispozice.

Výtvarný obor: přinést s sebou 2 – 3 namalované obrázky Zjišťuje se stupeň prostorového, barevného a tvarového vnímání, tvůrčí invence a zájem žáků.

Literárně-dramatický obor: zarecitovat jednu básničku Zjišťují se pohybové, mluvní a komunikační předpoklady a zájem žáků.

Pro plynulý průběh zápisu je možné si rezervovat termín na tel. 606 229 848