Přeskočit na obsah
MENU

Zápis nových žáků do přípravného studia ZUŠ Nepomuk 13.6.2024

zápis pro školní rok 2024/2025 (pro děti, kterým je k 1. 9. 2024 5 a 6 let)

Čtvrtek 13. 6. 2024 14.00 – 18.00 hod. v ZUŠ Nepomuk

Kritéria pro přijetí:

Hudební obor: zazpívat dvě libovolné písničky
U přijímacích zkoušek se zjišťuje především zájem uchazeče o zvolený obor a přirozené hudební schopnosti — intonace lidové písně, rytmus, hudební paměť, fyzické dispozice.

Výtvarný obor: přinést s sebou 2 – 3 namalované obrázky
Zjišťuje se stupeň prostorového, barevného a tvarového vnímání, tvůrčí invence a zájem žáků.

Literárně-dramatický obor: recitace básně
Zjišťují se pohybové, mluvní a komunikační předpoklady a zájem žáků.
Pro plynulý průběh zápisu je možné si rezervovat termín na tel. 606 229 848

logo