Přeskočit na obsah
MENU

Prohlášení o používání pitné vody v Nepomuku

Vážení zákazníci, dovolte nám Vás seznámit s problematikou dodávky pitné vod do vodovodního řadu v Nepomuku.

Koncem roku 2022 jsme z důvodu zvýšení kvality vody v Nepomuku přenastavili vodovodní řad  ze zokruhovaného systému na větvený systém.  Tento systém umožňuje případný zákal uvolněných nečistot z potrubí rychleji odstranit a eliminuje se tím riziko, že se dostane do celého vodovodního řadu. Dále nám umožňuje operativně zjistit průtoky vody v jednotlivých řadech. Preventivní kontrolu čistoty vody a s tím spojené odkalování hlavní páteře vodovodního řadu v Nepomuku provádíme v nočních hodinách každý týden ze středy na čtvrtek. V poslední době registrujeme zvýšené odběry na jednotlivých úsecích řadu, patrně způsobený napouštěním bazénů. Například, ve čtvrtek 27. 4. 2023 odpoledne zhruba od 14:30 hodin do cca 19 hodin jsme v Nepomuku v ulicích okolo elektrické rozvody a to horní část Husovi a Třebčické ulice a dále ulice Swalmenská, Školní, Slunečná a Berndorfova  registrovali až dvojnásobný průtok  vody v řadu, který poukazoval na silnou  poruchu  v této lokalitě. V uvedený čas jsme se snažili okamžitě lokalizovat místo poruchy. V 19 h tento průtok odezněl, z čehož jsme usoudili, že šlo patrně o napouštění bazénu velmi silným proudem z vodovodního potrubí. V tuto dobu ostatním občanům netekla voda vůbec anebo zakalená.

Z těchto důvodů jsme nuceni vydat ve spolupráci s vodoprávním úřadem v Nepomuku prohlášení, že pokud bude zaznamenán další případ takové manipulace na řadu, bude dán podnět pro vydání zákazu používání vody pro jiné účely než pro osobní potřebu, tj. k pitným a hygienickým účelům a budou stanoveny za jeho porušení vysoké peněžní pokuty.

Pokud máte bazény, které chcete naplnit, případně jenom doplnit vodou, je možné po nahlášení na naší firmu (377 966 426) anebo přímo na vodárnu v Nepomuku (371 591 603) se domluvit jakým proudem a kdy je napouštět. Tím je možné předejít problémům s dodávkou vody všem občanům Nepomuku.  Závěrem je ale nutné doplnit, že město Nepomuk je zcela závislý na podzemních vodních zdrojích a jiná varianta se ani nenabízí, proto je potřeba šetřit a pečovat o pitnou vodu, která nám je poskytována.

 

Děkujeme za přečtení tohoto prohlášení a za jeho dodržování.

 

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

Vloženo: 28.4.2023