Přeskočit na obsah
MENU

Z Nepomuckých novin - Něco málo k opravě radnice

Nikdo, kdo v uplynulém měsíci zavítal na nepomucké náměstí, asi nepřehlédl lešení na budově naší radnice. Prvotní záměr výměny většiny oken a drobné opravy opadávající štukové výzdoby postupně přerostl v důslednou obnovu celé fasády. Pojďme si proto něco říci o historii této významné budovy i provedení současných rekonstrukčních prací.
Dům, který nese od roku 1808 č. p. 63, obsahuje některé konstrukce, které mohou mít již středověký původ. Jedná se zejména o působivé dvoupatrové sklepy, jejichž dolní podlaží je kompletně tesané ve skále. Dispozice přízemí naznačuje, že dnešní dům vznikl spojením dvou menších objektů. Učinil tak zřejmě zelenohorský hejtman Jonatan Römmer, který usedlost vlastnil v první polovině 17. století. Většina konstrukcí dnešní budovy má pak původ pravděpodobně v obnově po požáru roku 1790. Klasicistní fasáda s průjezdem a valbovou střechou je zachycena na nejstarších snímcích nepomuckého rynku. Bylo zde pět nájemních bytů a kanceláře i krámek v přízemí.
Na počátku 20. století bojovala městská samospráva s nedostatkem kancelářských prostor. V budově staré radnice (č. p. 126, dnes Městské muzeum) sídlila totiž společně s okresním soudem. V roce 1910 se, na základě požadavku městské spořitelny, začalo městské zastupitelstvo aktivně zabývat pořízením nové úřední budovy. Nakonec bylo rozhodnuto zakoupit od dědiců podhůřského statkáře Josefa Smrčky dům č. p. 63. Stalo se tak v lednu 1911 a již v březnu téhož roku proběhla architektonická soutěž, jejímž vítězem se stal plzeňský architekt a stavitel František Doubek. Jeho návrh počítal s adaptací prvního patra budovy pro potřeby městského úřadu. Měly zde být kanceláře starosty a tajemníka, registratura, archiv i zasedací sál. Pro ten se zvyšoval strop. Zřizovalo se nové schodiště, upravoval průjezd. Jinak ale budova nedoznala razantních změn. Tedy kromě fasády. Ta získala nový, tehdy moderní, secesní výraz. Průčelí prolomil vysutý balkon, nad nímž byl vztyčen štít. Špičku střechy doplnila věžička. Všechny architektonické detaily navrhoval sám František Doubek.
Tedy až na ten hlavní. Nejvýraznějším prvkem nového průčelí se stal figurální reliéf lemující vstup – v něm muž a žena v místním kroji přidržují girlandu s městským znakem. Toto dílo zhotovil plzeňský sochař a štukatér Otakar Walter st. dle návrhu nepomuckého rodáka Augustina Němejce.
Nová radnice byla zkolaudována 28. prosince 1911. Svému účelu tedy slouží nepřetržitě již 112 let. Za tu dobu prošla různými úpravami a adaptacemi, z nichž některé se podepsaly i na fasádě. Pamětníci si asi ještě vzpomenou na výrazně modrošedou barvu, prosklené hliníkové vstupní dveře a hranaté hodiny ve štítě. Na začátku 90. let proběhlo několik oprav, které, v rámci tehdejších možností a schopností, radnici vrátily část někdejšího lesku. V loňském roce se začala připravovat výměna většiny oken, pocházejících z 90. let, za nová, opět dřevěná kastlová, ale s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Bylo také konstatováno, že zejména reliéf u vchodu je již značně poškozen povětrnostními vlivy. Plzeňský kraj, v rámci nového dotačního programu pro významné stavby neprohlášené za kulturní památky, poskytl na opravu radnice příspěvek 950 tisíc korun. Současně s přípravou obnovy proběhl i archivní průzkum. Velmi stručné shrnutí jeho výstupů bylo obsahem předchozích řádků. Na jeho základě bylo také konstatováno, že fasáda radnice byla v průběhu 20. století ochuzena o některé původní detaily. Roku 1942 byl odstraněn zlacený český nápis „MĚSTSKÝ ÚŘAD“ ve štítě, aby jej nahradila nenápadná cedulka „Rathauß – Radnice“ pod balkónem. Po válce pak zmizel nejen okupační nápis, ale i štukatury ze štítu, kartuši pak nahradily zmíněné hodiny.
Otázkou byla také původní barevnost radnice. Fotografie z první poloviny 20. století jsou jen černobílé, maximálně kolorované. Plány se nedochovaly. Až restaurátorský průzkum ukázal, že po většinu času byla radnice v odstínech šedé, často i s velmi sytými až nehezkými tóny modrošedé, občas byla okrová. Současná barevnost je z poloviny 90. let. Původní provedení bylo ale světle šedé, monochromatické, pouze s tmavším reliéfem a zlacenými nápisy. Tedy poněkud strohé, ale důstojné. Aktuální stavební práce, které jsou v době vydání těchto novin již z velké části hotové, směřují k obnově původního výtvarného řešení. Jemné, ale umělecky podstatné detaily – tedy zejména doplnění původní výzdoby štítu a replika originálního provedení nápisu budou dokončeny po Nepomucké pouti.

Pavel Kroupa
předseda Komise památkové péče
Zdroj: Nepomucké noviny - květen 2024
Foto Archiv města Nepomuk

Fotogalerie