Přeskočit na obsah
MENU

Výstava starých map Království českého

V historické budově Jihočeského muzea je do 26. srpna k vidění výstava Staré mapy království českého. Expozice představuje výběr převážně bohemikálních map od 16. do 19. století ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově. Na kartografických materiálech je zachycen vývoj zobrazení samostatného území Čech, popřípadě zemí Koruny české, v některých případech i v širším geografickém kontextu zemí střední Evropy. Bohemikální kartografie v 18. století vycházela téměř bez výjimky z monumentální mapy Čech Johanna Christopha Müllera, vydané s vročením 1720, později i z výsledků katastrálního a vojenského mapování.

Více informací a plakát k výstavě naleznete na: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/jihocesky-kraj/tipy-a-inspirace/vystava-|-stare-mapy-kralovstvi-ceskeho/4482/.

Zdroj: Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích; autor článku na portálu Propamatky.cz Zbyněk Konvička (redakčně upraveno).