Přeskočit na obsah
MENU

Výstava díla Josefa Hodka ml.

Až do 8. dubna 2018 si mohou návštěvníci v sálu Národopisného muzea na náměstí Republiky v Plzni prohlédnout výstavu malíře a grafika Josefa Hodka mladšího (1888 - 1973), slavného rodáka z Hořehled u Spáleného Poříčí na jižním Plzeňsku. Výstava se koná k příležitosti 130. výročí Hodkova narození a zahrnuje ukázky jeho tvorby z různých odvětví - ilustraci, exlibris, grafické listy i návrhy knižní vazby. Samotné Národopisné muzeum Plzeňska sídlí v tzv. Chotěšovském domě, který v minulosti po několik staletí patřil klášteru premonstrátek v Chotěšově u Plzně. Budova byla renesančně přestavěna v 16. století a ve dvoře se dodnes nachází dochovaná lodžie.

Otevírací doba muzea je úterý až neděle 10 - 18 hodin.

Josef Hodek ml. se narodil 12. 6. 1888 v obci Hořehledy nedaleko Spáleného Poříčí, cca 25 km od Nepomuku. Jeho rodiče zde vlastnili velkou hospodářskou usedlost č.p. 5, v blízkosti návsi. Na domě se dnes nachází pamětní deska. Josefův otec, Josef Hodek starší, akademický malíř, byl poslancem zemského sněmu a středoškolským pedagogem. Josef junior od raného mládí projevoval výtvarný talent, ovšem na přání rodičů vystudoval učitelský ústav, neboť zdaleka nebylo jisté, zda by mu malířská profese zajistila živobytí. Ke studiu na akademii zkrátka "nebyla vhodná doba". Touhy po vlastní umělecké tvorbě se však mladý Josef nevzdal. Grafické techniky i malbu si osvojil při soukromé výuce u Josefa Váchala v Praze. Váchal byl přibližně stejného věku a od prvního setkání v roce 1912 je s Hodkem pojilo celoživotní přátelství. Na krátký čas přerušila Hodkův tvůrčí vzestup 1. světová válka. V lednu 1915 musel narukovat a brzy poté byl odvelen na italskou frontu, kterou prošel společně s Váchalem. Vojnu šťastně přečkal a na jaře roku 1919 přijel zpět domů, do nově vzniklého Československa. Zde se vrátil ke svému učitelskému povolání, stejně jako k výtvarné tvorbě. Jako pedagog působil nejdříve na moravském Slovácku, později na Plzeňsku a od roku 1921 přímo v Plzni, kde také spolupracoval s některými nakladateli a uměleckým knihvazačem K. Šilingrem a obecně se zapojoval do kulturního života. Ve své tvorbě - ať již malbě, či grafice - zachycoval Hodek jak svůj rodný kraj, tak i krajinu šumavskou a lnářskou a motivy, které z těchto krásných míst vycházely. Díla vystavoval od třicátých let prakticky až do své smrti. Josef Hodek ml. zemřel 14. října 1973 v Plzni ve věku 85 let.

Fotogalerie