Přeskočit na obsah
MENU

Výprava sboru Canto Nepomucenum do Brazílie

Výprava sboru Canto Nepomucenum, sólisty Martina Vydry a zástupců města Nepomuk do Brazílie.

V termínu 12. – 22. dubna 2019 podniká nepomucký sbor Canto Nepomucenum cestu do partnerského města Nepomuku v Brazílii São João Nepomuceno (Svatý Jan Nepomucký) se zastávkou v Rio de Janeiro. Sbor tvoří převážně mládež 19-24 let, konkrétně do Brazílie letí 9 zástupců a sólista - tenor Martin Vydra. K delegaci se připojuje rovněž starosta města Jiří Švec a vedoucí kultury a manažer Mikroregionu Pavel Motejzík. 

Akce se koná za finanční i organizační podpory města Nepomuk, Generálního konzulátu v Brazílii, Krajanského spolku v RIU i představitelů města São João Nepomuceno. Jako dar bude do São João Nepomuceno dopravena dřevěná plastika svatého Jana Nepomuckého (v roce 2017 jsme partnerskému městu věnovali kazetu s rodnou zemí sv. Jana Nepomuckého).
Mladí účastníci byli podpořeni grantem Plzeňského kraje.      

Historie partnerství:

První kontakt z brazilského města São João Nepomuceno byl učiněn ve vztahu k Nepomuku již v roce 2008. Tehdy došlo k výměně základních informací a možností budoucího partnerství obou měst. Aktivnější kontakty se odvíjejí od roku 2015 v souvislosti s novým prefektem brazilského regionu, novým vedením našeho města a novou generální konzulkou. Výsledkem souvisejících jednání bylo rovněž uzavření oficiální partnerské dohody. Prvním brazilským zástupcem, pověřeným jednáním přímo v Nepomuku, byl Luis Pontes, jehož předci se spolupodíleli na založení města. Svatý Jan Nepomucký je nejznámějším barokním světcem, ve světe existuje 66 tisíc jeho soch. Je umisťován především na mosty, ale zároveň tvoří i obrazná pouta a mosty mezi lidmi a národy. Pontes přitom znamená v překladu most.

Rozhovor s Martinem Vydrou se zážitky z cesty přinesou už květnové Nepomucké noviny, které vyjdou 1. května.


Vystoupení:


14. dubna – Rio de Janeiro – koncert je připravován ve spolupráci s tamním krajanským spolkem Associação de Tchecos e Eslovacos no Rio de Janeiro

19. dubna – u příležitosti Pašijí - ztvárnění utrpení a smrti Ježíše Krista (Velký pátek) vystoupí sbor na největší venkovní slavnosti v São João Nepomuceno před kostelem sv. Jana Nepomuckého.

20. dubna – samostatný koncert Canto Nepomucenum v São João Nepomuceno. Zazní společné skladby jako Hino a São João Nepomuceno – Hymna o svatém Janu Nepomuckém a další tematické skladby. Na programu budou samozřejmě ale i lidové písně z českého regionu.

Všechna vystoupení budou organizována zdarma, bez nároku na honoráře či vstupné.


O brazilském Nepomuku:

Město São João Nepomuceno leží v brazilském státě Minas Gerais a čítá 25 tisíc obyvatel. Původně se v oblasti nacházela ložiska zlata, ale ta byla v 18. století zcela vyčerpána, a tak obyvatelstvo hledalo nový smysl bytí v této lokalitě. Sochu svatého Jana Nepomuckého spolu se svatojánským kultem sem údajně tehdy přinesla Marie Anna (1683–1754), dcera Leopolda I. Habsburského, provdaná za portugalského krále Jana V. Před 200 lety vyrostlo okolo původně rodinné kaple jedné z farem zasvěcené sv. Janovi Nepomuckému město São João Nepomuceno, které oslavilo 16. května 2015 dvousetleté výročí svého založení.