Přeskočit na obsah
MENU

Vrčeňské barokní posvícení

V sobotu 11. srpna se ve Vrčeni uskuteční akce, která je součástí festivalu Západočeské baroko. Vrčeňští organizátoři už popáté v řadě využívají tradiční termín posvícení u příležitosti svátku sv. Vavřince, aby v obci připomněli její barokní minulost. "Vrčeň samozřejmě nemá tak velké barokní památky, aby mohla soupeřit s mnohem známějšími místy v regionu," řekl organizátor akce Miroslav Anton. "Ale chceme letos připomenout historii soch světců, které se ve Vrčeni nacházejí a které byly vyrobeny v období pozdního baroka." Jedná se o sochy sv. Vojtěcha, sv. Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého.

Během uplynulého a letošního roku zajistilo obecní zastupitelstvo ve spolupráci s Mikroregionem Nepomucko a za podpory Plzeňského kraje a Ministerstva kultury opravu těchto tří sakrálních památek a úpravu prostranství kolem nich. Organizátoři při této příležitosti zvou zájemce na krátkou vycházku po návsi, kde sochy stojí. "U každé sochy bude krátké zastavení, kde se návštěvníci dozvědí, kdy a za jakých okolností byly do obce umístěny. Vycházka bude pokračovat ke kostelu sv. Vavřince a bude zakončena na místním hřbitově. I na těchto místech se návštěvníci dozvědí zajímavosti z historie Vrčeně."

Program Vrčeňského barokního posvícení zpestří večer divadelní a šermířské vystoupení skupiny Gloria na prostranství u hostince Na faře. Procházka po sakrálních památkách začíná v 16:00, šermířské a divadelní představení ve stylu baroka ve 20:00.

Zdroj: Nepomucké noviny 8/2018, str. 29.