MENU

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY SE ZRUŠENÝM TRVALÝM POBYTEM

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY SE ZRUŠENÝM TRVALÝM POBYTEM
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Městský úřad Nepomuk nepřebírá od doručovatelů korespondenci pro občany, kterým byl zrušen trvalý pobyt a přidělena úřední adresa Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence.

Městský úřad Nepomuk pro občany s úřední adresou Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63 ukládá oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv zásilky samé (v souladu s § 10 c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Upozorňujeme, že zanechaná oznámení Městský úřad Nepomuk neeviduje a dále s nimi nepracuje, neinformuje adresáty o uložených oznámeních ani neposkytuje žádné informace o doručovaných zásilkách. S těmito dotazy je možné se obracet na příslušnou doručovací poštu.

Zásilky zasílané občanům s trvalým pobytem na úřední adrese Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63 jsou ukládány na příslušné doručovací poště.

Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. Tedy i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.