MENU

Ukaž se, Kelte!

I letos se druhý běh vydal na svých čtrnáct dní plných zábavy a veselí. Na čtrnáct dní plných her a smíchu. Vydali jsme se zjistit, jak se žilo v keltském oppidu a jak těžký život Keltové měli.

Už první den jsme zahlédli jednoho Kelta, jak nás zvědavě okukuje z druhého břehu rybníka. Vydali jsme se za ním, abychom se ho zeptali, zda se můžeme přidat k jeho kmenu. Jediné, co jsme však nalezli, byly kmenové znaky, podle kterých jsme se potom poznávali.

Co jsme však postrádali, byly duhovky, platidlo Keltů. To však měl ve správě druid, jehož chýši jsme napřed museli naleznout. Ten každému kmenu předal počáteční vklad a mohli jsme začít obchodovat.

Blížila se však zima a my museli zabezpečit naše spíže a sklady dřeva, abychom zimu přečkali v pořádku a v teple. Za duhovky jsme nakoupili sekyry a pily a vydali se do lesů pro dříví. Druhý den jsme vypluli na širé moře, abychom nalovili spoustu ryb. Na zimu jsme byli zásobeni.

Jednoho dne ráno nám druid oznámil, že jeho vnitřní oko vidělo v okolí několik Římských setnin. Vydali jsme se na cestu a téměř všechny jednotky jsme objevili. Byly naštěstí dostatečně daleko a my nemuseli zvyšovat palisády a zbrojit.

V rámci oslav příchodu jara uspořádal náčelník mezikmenové turnaje v nejrůznějších disciplínách a další souboje, ve kterých jsme změřili síly našich bojovníků.

Bylo to však jaro věru smutné, protože v oppidu se objevila zlá choroba, která bez milosti porážela jednoho bojovníka za druhým. Došlo to bohužel tak daleko, že jsme byli nuceni vesnici opustit …

 Dne 22. 7. 2017 bylo nařízeno Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje v Plzni dle zprávy KHSPL 19843/2017 okamžité uzavření táborové základny Přebudov, a to od okamžiku zjištění výskytu mimořádné situace, která může mít za následek ohrožení zdraví všech přítomných. Jednalo se o střevní potíže, které postupně postihovaly děti i personál tábora. Dle prvotních výsledků lze vyloučit bakteriální onemocnění, s největší pravděpodobností se jedná o virový původ, což nelze z hlediska vedení běhu ovlivnit. Průběh onemocnění vypadá jako lehká střevní chřipka (průjem, zvracení). Táborová základna (dále jen TZ) byla kompletně dezinfikovaná personálem druhého běhu dle pokynů epidemiologického institutu. Nyní je TZ bezpečně připravena pro další běh.

Za táborový běh P2  Václav Horník

Fotogalerie

Přihlásit se k odběru novinek

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

© Město Nepomuk, 2018, Design by Beneš & Michl.