Přeskočit na obsah
MENU
Zpět na výpis

Jarní svatojánská pouť

Kultura
Datum konání: 17. 3. 2023 - 19. 3. 2023
Místo konání: Nepomuk  Ukázat na mapě

Výročí 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého - přednáška, koncert a mše

17. 3.
Přednáška  - P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ
od 18.00 hodin, Hudební sál Arciděkanství Nepomuk

Název: Sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů
Anotace: Ze zástupu ctitelů sv. Jana Nepomuckého barokní doby deset vybraných osob povypráví, co se jim na tomto světci líbí, co je v jeho životě inspiruje a motivuje, za co mu vděčí, jakou dobrou zkušenost s ním učinily. Budou to lidé různého společenského postavení, vzdělání, profesního zaměření, osoby různé životní úrovně i věku. Společné jim bude to, že sv. Jan Nepomucký pro ně mnoho znamená

18. 3.
Koncert "Gotická duchovní hudba doby Johánka z Pomuku"
- od 18.00 hodin, Hudební sál arciděkanství Nepomuk
- program Středověké mariánské antifony (Moteta, duchovní skladby včetně "mariánských" kompozic a antifon od největšího skladatele pozdního středověku své generace, který působil na významných evropských dvorech-Guillauma Dufaye). Vystoupí profesor Tomáš Hála (varhany, spinettino, clavisimbalum) a  studenti Pražské konzervatoře-3 altistky a 2 tenoristé.

19. 3.
Poutní mše svatá – celebruje P. Mgr. Miroslav Herold, Lic
., SJ
od 11.00 hodin, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
slavnostní uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského
v 10.30 hodin procesí od Arciděkanství ke kostelu sv. Jana Nepomuckého


10. 4.
Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži
(Joseph Haydn) – koncert smyčcového kvarteta PiKap Quartet
16.00 hodin, Hudební sál Arciděkanství Nepomuk

Fotogalerie

Další nadcházející události

Sobota
15. 6.
2024

Sněženka a 7 pidimužů

Městské muzeum a galerie Nepomuk

Hudební divadélko DINO

Sobota
15. 6.
2024

Nepomucké farmářské a řemeslné trhy červen 2024

Náměstí A. Němejce, Nepomuk

Potravinový a řemeslný trh s živou hudbou a pohádkou. Zahraje Myslivecká kapela Atlas.

Sobota
15. 6.
2024

Sraz multicar

Přesanické náměstí, Nepomuk

výstava vozidel, spanilá jízda na Zelenou Horu, jízda zručnosti, soutěž o nejhezčí multicary

Sobota
15. 6.
2024

Prohlídka Muzea krojů a zapomenutých řemesel

Březí u Žinkov

s kulturním programem

Sobota
15. 6.
2024

Noční nepomucké koulování - dvojice

hřiště u Sokolovny Nepomuk

turnaj Pétanque