MENU
Zpět na výpis

Představení skutečné podoby a oslava 290. výročí svatořečení Jana Nepomuckého

Kultura
Datum konání: 19. 3. 2019
V čase: od 16.00 hodin
Místo konání: Svatojánské muzeum - Arciděkanství Nepomuk  Ukázat na mapě
Vstupné: zdarma
Web: www.sjmn.cz
Telefon: +420 734 435 445

V úterý 19. 3. 2019 se od 18 hodin v hudebním sále v budově arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku uskuteční slavnostní odhalení skutečné podoby sv. Jana Nepomuckého u příležitosti výročí 290 let od svatořečení nepomuckého rodáka a také 300. výročí od objevení domnělé relikvie jazyka, která vedla ke svatořečení patrně nejznámějšího Čecha. Iniciátoři akce, toho času ředitelka Svatojánského muzea Kateřina Dobrovolná a někdejší nepomucký vikář Pater Vítězslav Holý, společně s manažerem Mikroregionu Nepomucko Pavlem Motejzíkem a Paterem Miroslavem Heroldem spolupracovali s brněnskými antropology na rekonstrukci skutečné podoby jednoho z nejslavnějších světců vůbec. Výstupem projektu pak bude bronzová busta světce. Podrobnosti týkající se metody rekonstrukce Janovy podoby a další zajímavé informace se veřejnost může dozvědět právě při příležitosti slavnostního odhalení, kde budou přítomni mj. i brněnští tvůrci rekonstrukce a tvorby bronzové busty sv. Jana – Eva Vaníčková a Ondřej Bílek z Moravského zemského muzea (Centrum kulturní antropologie MZM). Součástí akce bude též umožnění prohlídky Svatojánského muzea (vstupné dobrovolné) a krátký doprovodný program. Po slavnostním odhalení je pro zájemce naplánována přednáška prof. Jana Royta týkající se ikonografie sv. Jana a sv. Vojtěcha. Tímto jsou všichni na událost srdečně zváni.

 

Touto cestou by bylo příhodné také poděkovat všem sponzorům, kteří se finančně na projektu podíleli. Níže jmenovaným srdečně děkujeme:

Mgr. Pavol Pavlovič

Matuš Jaremko, MBA, Ph.D.

Plzeňský kraj

Mikroregion Nepomucko

Město Nepomuk

Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk

 

Časový harmonogram akce:

16:00 Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje Pater Jiří Špiřík

17:0017:30 Prohlídka Svatojánského muzea

17:3018:00 Hudební vystoupení (Canto Nepomucenum)

18:00 Slavnostní odhalení rekonstruované podoby sv. Jana Nepomuckého

18:15 Přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D. na téma Ikonografie sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha

 

Jan Nepomucký nebo též Jan z Pomuku se narodil kolem roku 1340 v Nepomuku (tehdejším Pomuku) coby syn místního rychtáře, patrně v místech, kde dnes stojí barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Stovky jemu zasvěcených kostelů a kaplí a tisíce jeho soch nacházíme nejen ve střední Evropě, ale i v Itálii, Španělsku, Portugalsku a také v zámoří - v Jižní Americe, Africe, Asii. Dle legendy je ochráncem zpovědního tajemství, patronem mostů a vod, kněží, zpovědníků, mlynářů, vorařů, ledařů a poutníků, ochráncem proti povodním a proti pomluvám, zemským patronem Čech, Bavorska, patronem Habsburského domu i španělského loďstva. Roku 1389 byl Jan Nepomucký jmenován generálním vikářem a ocitl se přímo v centru mocenského boje mezi církví a králem; v jedné z mnoha rozepří mezi Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna skončil Jan z Pomuku a tři další Jenštejnovi úředníci na mučidlech. Jan utrpení nepřežil, jeho mrtvolu shodili z Karlova mostu do Vltavy (stalo se 20. 3. 1393 po 9. hodině večerní). Tělo vyplavené na břeh se stalo předmětem uctívání, arcibiskup prohlásil Jana z Pomuku mučedníkem. Před rokem 1416 bylo Janovo tělo pohřbeno v katedrále sv. Víta. Roku 1719 zde byl komisionálně otevřen Janův hrob a v lebce byl nalezen organický zbytek, který byl považován za zázračně uchovaný jazyk. Již v roce 1724 byl Jan Nepomucký blahořečen a 1729 svatořečen. Je symbolem celé epochy našich dějin a nesmazatelnou součástí krajiny. Jeho atributy jsou kanovnické roucho, pět hvězd kolem hlavy, krucifix v pravici, palma, kniha či prst na ústech. Celkem se nachází v Evropě přes 30 tisíc jeho realizací, ve světě pak zhruba 66 tisíc podob, vznikajících postupně od nastupujícího baroka. Podoby obličeje včetně vousů, dlouhých vlasů či oblečení jsou nicméně smyšlené, vycházející v nejvíce případech z bronzové sochy z roku 1683, stojící na Karlově mostě v Praze. Až do roku 2019 však nikdo ze současníků neznal skutečnou Janovu tvář...

Fotogalerie

Další nadcházející události

Čtvrtek
23. 5.
2019

Zmizelá Šumava 2

Městské muzeum a galerie Nepomuk

vyprávění a promítání krátkých filmů o Šumavě s Emilem Kintzlem

Pátek
24. 5.
2019

Noc kostelů - koncert učitelů a žáků ZUŠ Nepomuk

kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk

program v kostele sv. Jana

Sobota
25. 5.
2019

Den se zvířátky

dětské hřiště Na Daníčkách, Nepomuk

Srdečně zveme všechny milovníky zvířátek na první ročník akce "Den se zvířátky". Můžete se těšit na ukázky sokolnictví, včelařů, rybářů, chovatelů psů a děti se mohou svézt na konících.

Sobota
25. 5.
2019

Autobusový výlet na Šumavu s KČT Nepomuk

zájezd

Klub českých turistů Nepomuk pořádá zájezd

Středa
29. 5.
2019

ZUŠ open

areál základní školy Nepomuk

celostátní happening ZUŠ - v programu se představí hudební, literárně-dramatický a výtvarný obor ZUŠ Nepomuk

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2019, Design by Beneš & Michl.