Přeskočit na obsah
MENU

Tvůrčí rezidence Nepomuk 2018

Tvůrčí rezidence Nepomuk pro studentky a studenty uměleckých vysokých škol (TRN 2017)

mapa míst, kde se tvoří

Tvůrčí rezidence Nepomuk pro studentky a studenty uměleckých vysokých škol (TRN 2017)

Co jsou to tvůrčí rezidence?

Umělec - rezident je pozván, aby žil a tvořil v určitém místě – rezidenčním prostoru –po předem daný časový úsek. Rezidence slouží k tvořivé činnosti jednotlivců ze všech oblastí (výtvarníci, performing artists, skladatelé, choreografové, dramatici, básníci, spisovatelé, architekti, designéři, historici, ekologové, vědci a další). Dvě třetiny rezidenčních center jsou víceoborové, přijímají dohromady tvůrčí profese různých oborů.

Co je to TRN ?

Projekt TRN 2017 velmi volně navazuje na tradici uměleckých sympozií, která v Nepomuku probíhala v minulých letech. Rezidence jsou určeny pro 5 studentů a studentek vysokých uměleckých škol, kteří budou v Nepomuku pracovat necelé tři týdny. Program doplní přednášky a komentovaná prohlídka vizuálního umělce Pavla Karouse.

Kdy a kde se rezidence konají?

Rezidence proběhnou v exteriérech a interiérech města od 26.7. do 11.8. 2017.

Cíle a přínos projektu

Realizací TRN 2017 chceme s obyvateli Nepomuku zahájit diskuzi o roli umění a umělce ve společnosti a o funkcích veřejného prostoru v občanské společnosti. Další přínos projektu vidíme v oživení exteriérů a interiérů města během letních měsíců.

Udržitelnost projektu

TRN je plánován jako pravidelný, každoročně se opakující projekt. Tvůrčí rezidence chceme postupně rozšiřovat jak počtem rezidentů, tak dobou trvání. Plánujeme také postupné zapojování zahraničních uměleckých škol. Chceme nadále udržovat partnerství s AVU a navazovat spolupráci s dalšími tuzemskými uměleckými školami. Rádi bychom do projektu zahrnuli každý následující rok i jednoho profesionálního umělce/ teoretika umění, který produkuje nebo se ve své práci zaměřuje na společensky angažované umění.

Doprovodný program

26. 7. přednáška Současné umění ve veřejném prostoru v Česku a na Slovensku s veřejnou diskuzí (MgA. Pavel Karous PhD.) - Rodný dům A. Němejce – 18:00
27. 7. přednáška Umění ve veřejném prostoru v Západní Evropě a Severní Americe s veřejnou diskuzí (MgA. Pavel Karous PhD.) - Rodný dům A. Němejce – 18:00
28.7. koncert skupiny Mucha – Malá letní scéna – 20:00
28.7. DJ Stuart – Zelenohorská pošta – 22:00 (pořádá Nepal z.s.)
2.8.  Nepal sound system – Zelenohorská pošta – 20:00 (pořádá Nepal z.s.)
4. 8. divadelní představení Doba kamenná (Divadlo z Pošumaví) – Malá letní scéna – 20:00
4.8. Bombash – Zelenohorská pošta – 22:00 (pořádá Nepal z.s.)
5.8. komentovaná prohlídka historické i současné architektury v centru města (PhDr. Pavel Kroupa) - sraz v 16:00 v Kulturním a informačním centru Nepomuk
5.8. promítání studentských filmů z Ateliéru animované a interaktivní tvorby pod vedením prof. akad. mal. Jiřího Barty - Rodný dům A. Němejce – 20:00
7.8. zahájení výstavy prací studentů AVU – Zelenohorská pošta - 18:00
9.8. DJ Jandy – Zelenohohorská pošta – 20:00 (pořádá Nepal z.s.)
10.8. Munchen
Konflikt, Krutor, Konzum 505 - koncert, vernisáž - OC Úslava - 21:00
11. 8. komentovaná prohlídka po aktuálních i minulých uměleckých realizacích ve veřejném prostoru (MgA. Pavel Karous PhD.) - sraz v 16:00 v Kulturním a informačním centru Nepomuk
11.8.  přednáška Antifašistické umění (MgA. Pavel Karous PhD.) - Rodný dům A. Němejce – 18:00
11.8. koncert skupiny Ty syčáci – Malá letní scéna – 20:00
11.8. Electro Orient Express – Zelenohorská pošta – 22:00 (pořádá Nepal z.s.)

Rezidenti

Rezidenti byli vybráni z přihlášených zájemců odbornou komisí na základě své dosavadní práce.


Matěj Fröhlich

Po absolvování SUPŠ a VOŠ v Turnově (obor umělecké kovářství) nyní studuje v ateliéru prof. Jiřího Beránka na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni. Jeho záměrem je vytvořit trasu, která návštěvníky provede pozoruhodnými místy Nepomuku. Svůj projekt chce veřejnosti prezentovat za tmy, aby naplno vynikly světelné prvky, které v objektech budou hrát důležitou roli.

Jakub Mynář

Po absolvování Střední školy umění a designu v Brně a bakalářském studiu na Fakultě umění Ostravské univerzity, studuje v ateliéru grafického designu Text Forma Funkce (dříve u Lindy Dostálkové a Ľubicy Segečové, později Filipa Nerada a Jiřího Havlíčka). Autorovým záměrem je vytvořit koncertní mobiliář, který zároveň zesiluje obraz i zvuk a průběh práce na mobiliáři i jeho používání zaznamenat. Projekt je součástí jeho diplomové práce.

Šimon Sýkora

Absolvent Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni (ateliér Multimédia) a Akademie výtvarných umění v Praze (ateliér Malířství IV – prof. Martin Mainer). Nyní studuje tamtéž v ateliéru MgA. Roberta Šalandy (ateliér Malířství I). Ve své práci kombinuje malbu s videem a zvukem, během rezidencí by chtěl zaznamenat osobní zážitek, který v Nepomuku prožil před deseti lety.

http://simonstits.tumblr.com

Ondřej Vacek

Po dokončení Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni (specializace Kniha a tvarování papíru) studuje tamtéž obor Intermediální tvorba - Intermédia v ateliéru doc. ak. mal. Vladimíra Merty.

Vacek

Vojtěch Žák

Absolvent Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni (ateliér Animovaná a interaktivní tvorba – prof. ak. Mal. Jiří Barta) a Filmové akademie múzických umění (Centrum audiovizuálních studií). V rámci rezidence se chce věnovat žonglování, počítačovému vizuálnímu trekování, bezdrátovým senzorům a generativní animaci v reálném čase.

www.vojtazak.cz


Projekt Tvůrčí rezidence Nepomuk finančně podpořil Plzeňský kraj 

                                                                                                                                                                                                                                                             

https://www.turisturaj.cz/

Děkujeme partnerům - dodavatelům materiálu