MENU

Tip na výlet - Večer pro klášter Chotěšov

Tuto sobotu, 4. 8. 2018 od 14 do 24 hodin můžete navštívit již tradiční benefiční akci Večer pro klášter Chotěšov. Více naleznete zde: http://www.vecerproklaster.cz/.

Chotěšovský premonstrátský klášter byl založen na počátku 13. století velmožem Hroznatou (blahoslaveným) jako "mladší sestra" mužského kláštera Teplá (v Karlovarském kraji). Jeho první abatyší se stala Hroznatova sestra Vojslava. V Chotěšově se usídlila část premonstrátek z mateřského kláštera Doksany (v dnešním Ústeckém kraji). Během své mnohasetleté existence zažil Chotěšov období rozkvětu a prosperity - např. za panovníků Přemysla Otakara II. a Karla IV. - stejně jako velkého úpadku. Neunikl husitskému drancování, třicetileté válce, ani smutným osudům za 2. světové války a poté v období komunismu, kdy sloužil jako kasárna ČSLA. V období baroka zde tvořil i významný malíř František J. Lux, který je autorem nástěnných maleb na mnoha památkách v Plzeňském kraji. Přijeďte se tedy sami přesvědčit, jak tato nádherná Národní kulturní památka (od r. 2010) postupně vstává z mrtvých!

Více informací o klášteru samotném získáte např. zde: http://www.klasterchotesov.eu/.

Hana Černohousová

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2020, Design by Beneš & Michl.