Přeskočit na obsah
MENU

Tip na podzimní výlet - Stehlíkova stezka

Naučná stezka vede krajem v okolí obce Myslív v přírodním parku Plánický hřeben. Seznamuje se zdejším učitelským působením spisovatele a básníka Ladislava Stehlíka a místy spjatými s jeho literárním dílem. Stezka dlouhá 12 kilometrů a začíná i končí na návsi v obci Myslív.

Stehlíkova NS

Pro ty, kteří se začtou do knihy Ladislava Stehlíka „Země zamyšlená“ a půjdou v básníkových šlépějích, objeví malebnou krajinu Pošumaví. Plánicko, Chanovicko, Pačejovsko, Nepomucko, okolí Nalžovských Hor či Myslíva, to je země, kterou Ladislav Stehlík obdivoval. V jeho šlépějích se mohou dnes projet cyklisté po nově vyznačených cyklotrasách na území Myslívska, kde několik let žil. Turisté se mohou vydat na okruh Pohoří – Myslív – Nehodív - Loužná, kde mohou obdivovat krásné výhledy do krajiny.

V Pohoří, v roubené chalupě U Primasů, přespal v roce 1865, krátce před svou smrtí, zakladatel českého moderního divadla a autor naší hymny, Josef Kajetán Tyl. Nedaleko lze spatřit vyhlášené místo výskytu česneku medvědího, které je přírodní rezervací V Houlištích.

Myslívská škola, v níž Ladislav Stehlík prožil krásná léta mládí, už jako škola neslouží. V budově sídlí obecní úřad a starou školní tradici připomíná už jen řada vystavených dokumentů. Dominantou obce je gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. V jádru je románského původu, poslední opravy i terénní úpravy okolí svědčí o vřelém vztahu obce ke svému kostelu. V okolních obcích jako Strážovice, Milčice, Loužná, Kovčín, Polánka nebo Neprochovy se nacházejí klenoty lidové architektury – malebné kapličky. V Neprochovech nebo Nalžovských Horách lze spatřit i kamenného draka.

Moderně vyhlížející svatyni sv. Jana Nepomuckého nalezneme v Nehodívu, je postavena na místě bývalé barokní kapličky. V okolních vsích se nachází řada krásných lidových kaplí, božích muk nebo prostých křížů. Milovník prosté krásy a lidové architektury zde najde spoustu zajímavostí. Za Nehodívem u obce Štipoklasy se nachází přírodní památka „Dolejší Dráhy“ s vitálním porostem vachty trojlisté a jiných chráněných druhů rostlin.

Uprostřed návsi v Loužné se nachází mariánská kaple. Patrně je starší, než uvádí datum nad vchodem. Také tady, jako téměř v každé české obci, je pomník obětem světových válek. Směrem na Strážovice najdeme přírodní rezervaci „V Morávkách“ s výskytem chráněných druhů rostlin. Dále do Myslíva se můžeme dostat po nově upravené polní cestě s poutavými výhledy na okolní krajinu.

Obec Pohoří - chalupa U Primasů, kde přespal těžce nemocný J. K. Tyl

 
Pokud najdete chyby, nefunkční odkazy, zastaralé či neúplné údaje, sdělte nám to prosím na e-mail: redakce@nepomuk.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

© Město Nepomuk, 2022, Design by Beneš & Michl.